Opistobranquis no identificats

Autor: Enric Madrenas. © 2014

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Opistobranquis no identificats" in OPK-Opistobranquis, Published: 15/10/2013, Accessed: 17/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/ujQa3)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.