Acochlidiacea

Es tracta d’un petit grup de Heterobranquis que comprèn unes 30 espècies a tot el món i que viuen en el medi intersticial marí o d’aigua dolça. Estan molt poc estudiats, són de mida molt petita i tenen una morfologia corporal una mica aberrant per tractar-se de mol·luscs, que està adaptada per viure i desplaçar-se entre les partícules de sediment.

Acochlidium fijiiensis Haynes & Kenchington, 1991
http://www.wikipedia.org

Tenen un cos allargat, sense conquilla en estat adult i un mantell que sol disposar de nombroses espícules. No tenen ni cavitat paleal ni brànquies i el cap disposa de tentacles orals i rinòfors. Generalment els sexes són separats. Possiblement s’alimenten de microorganismes que viuen en el medi intersticial.

Considerats tradicionalment com un grup peculiar de Opistobranquis, els treballs recents de Jorger et al. (2010) i de Schrödl et al. (2011) tendeixen a apropar-los als gasteròpodes Pulmonats, dins del clade dels Panpulmonata.

La taxonomia dels Acochlidiacea segons el treball de Schrödl & Neusser (2010) és la següent:

 • Ordre Acochlidiacea (= Acochlidia) Odhner, 1937
  • Clade Hedylopsacea
   • Família Acochlidiidae Küthe, 1935
    • Gènere Acochlidium Strubell, 1892
    • Gènere Palliohedyle Rankin, 1979
    • Gènere Strubellia Odhner, 1937
   • Família Hedylopsidae Odhner, 1952
    • Gènere Hedylopsis Thiele, 1931
   • Família Pseudunelidae Rankin, 1979
    • Gènere Pseudunela Salvini-Plawen, 1973
   • Família Tantulidae Rankin, 1979
    • Gènere Tantulum Rankin, 1979
  • Clade Microhedylacea
   • Família Aitengidae Swennen & Buatip, 2009
    • Gènere Aiteng Swennen & Buatip, 2009
   • Família Asperspinidae Rankin, 1979
    • Gènere Asperspina Rankin, 1979
   • Família Parhedylidae Thiele, 1931
    • Gènere Microhedyle Hertling, 1930
    • Gènere Parhedyle Thiele, 1931
    • Gènere Pontohedyle Golikov & Starobogatov, 1972
Pontohedyle milaschewitchii (Kowalevsky, 1901) A) Esquema de un ejemplar entero en vista dorsal (dg: glándula digestiva; ey: ojos; lt: tentáculo labial; sp1 y sp2: espículas; vs: saco visceral) B, C) Fotografias ejemplar vivo mostrando la variación de su forma externa en movimiento. (Jorger et al, 2008)

Pontohedyle milaschewitchii (Kowalevsky, 1901)
A) Esquema d’un exemplar sencer en vista dorsal (dg: glàndula digestiva; ey: ulls; lt: tentacle labial; sp1 y sp2: espícules; vs: sac visceral)
B, C) Fotografies exemplar viu mostrant la variació de la seva forma externa en moviment. (Jorger et al, 2008)

Al Mediterrani i a la Península Ibèrica s’han citat aquestes families:

Asperspina loricata @ Mesa do Con, Ría de Arousa, 05.05.1981 by V. Urgorri

Asperspinidae

Hedylopsis spiculifera @ Cariño, Ría de Ferrol, 10.02.2004 by V. Urgorri

Hedylopsidae

Microhedyle glandulifera @ Cariño, Ría de Ferrol, 10.02.2004 by V. Urgorri

Microhedylidae

Fins ara no hi ha cap cita de Acochlidiacea a les costes catalanes, la qual cosa està relacionada amb l’absència d’estudis en el medi intersticial dirigits cap a aquest grup.

Bibliografia

Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Acochlidiacea" in OPK-Opistobranquis, Published: 04/02/2013, Accessed: 17/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/AemCI)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.