Philine punctata

Philine punctata (J. Adams, 1800)

Philine punctata 1.5mm @ Split, Croatia 1m per Jakov Prkić
Taxonomia
Classe: Gastropoda  Cuvier, 1797
Subclasse: Heterobranchia  J.E. Gray, 1840
Clade: Euthyneura  Spengel, 1881
Clade: Euopisthobranchia  Jörger et al., 2010
Clade: Cephalaspidea  P. Fischer, 1883
Superfamilia: Philinoidea  J.E. Gray, 1850
Familia: Philinidae  J.E. Gray, 1850
Gènere: Philine  Ascanius, 1772
Espècie: Philine punctata (J. Adams, 1800)

Sinònims

 • Bulla punctata Adams J., 1800
 • Bullaea alata Forbes, 1844
 • Colpodaspis punctata (J. Adams, 1800)
 • Philine pusilla M. Sars, 1859

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Philine. Derivat del Grec “philos” que significa “amic”.
 • Punctata. Del Llatí “punctus”, de “pungo, pungere”, picar, taladrar.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Philine punctata (z-200).
Fonts:
: OBIS : OPK
: GROC 2010-2011 : VIMAR
: Enric Madrenas : Manuel Ballesteros.
: João Pedro Silva : M@re Nostrum
: Bernard Picton : Altres fonts
: GBIF.ORG : Marine Regions

Referències per l´espècie: Philine punctata

  Galicia: Cadée (1968), Rolán (1983), Urgorri and Besteiro (1983), Troncoso et al. (1988). Portugal: Hidalgo (1917), Machado and Fonseca (1997, as P. cf. punctata). Gibraltar: Aartsen, Menkhorst and Gittenberger (1984). Andalucía (Med.): Peñas et al. (in press). Catalunya: Peñas & Giribet (2003).

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

    Mediterrània occidental:0 Stars
    Mediterrània oriental:0.0 Stars
    Oceà Atlàntic:0.0 Stars
Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació de Philine punctata
basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Philine punctata" in OPK-Opistobranquis, Published: 13/05/2015, Accessed: 19/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/Q7ok9)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.