Especies Catalanes

Aquestes son les espècies de mol·luscs opistobranquis actualment conegudes a les costes de Catalunya segons Ballesteros et al. (2016) amb modificacions posteriors per encabir els canvis taxonòmics proposats per Cella et al. (2016) dins la familia Fionidae i la separació d’espècies de Diaphorodoris demostrada per Furfaro et al. (2016):

No es citen espècies de l’ordre Acochlidiacea  Odhner, 1937  perquè actualment no hi ha estudis ni informes d’aquest grup a les costes catalanes.

Bibliografia

Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel, Manuel Ballesteros, Enric Madrenas et al. (2012-2017) "Especies Catalanes" in OPK-Opistobranquis, Published: 23/11/2015, Accessed: 17/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/QNfF8)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.