Cuthona sp2

Dades:
Relativament freqüent en les fulles de Posidonia oceanica. Semblant a Cuthona genovae però amb certs trets aparentment diferents.

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Cuthona sp2" in OPK-Opistobranquis, Published: 24/03/2014, Accessed: 20/09/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/4zAFR)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.