Doridaci 002

Dades:
Data: 29-12-2011
Localització: Caials, Cadaqués
Temperatura de l’aigua: 14ºC
Fondària: 24 m

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Doridaci 002" in OPK-Opistobranquis, Published: 23/03/2014, Accessed: 19/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/Y7OYC)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.