Doridaci 004

Dades:
Data: 01-06-2013
Localització: Cala Margarida, Palamós
Temperatura de l’aigua: 16.5ºC
Fondària: 11 m

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Doridaci 004" in OPK-Opistobranquis, Published: 23/03/2014, Accessed: 19/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/OoHWx)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.