Doridaci 005

Dades:
Troballa comú a les nostres costes. Creiem que es tracta de Discodoris stellifera / Geitodoris planata, però necessitem més informació.

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Doridaci 005" in OPK-Opistobranquis, Published: 23/03/2014, Accessed: 17/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/vx5Ab)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.