Doridaci 001

Dades:
Data: 16-09-2013
Localització: Aiguafreda
Temperatura de l’aigua: 21.5ºC
Fondària: 9.7 m
Hàbitat: infralapidícola

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Doridaci 001" in OPK-Opistobranquis, Published: 23/03/2014, Accessed: 25/09/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/gQuJA)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.