Flabellina sp1

Dades:
Data: 8/12/2013
Localització: Tossa de Mar (Mar Menuda)
Temperatura de l’aigua: 13ºC
Fondària: 21 m
Comentaris: Sembla una Flabellina pedata descolorida.

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Flabellina sp1" in OPK-Opistobranquis, Published: 25/03/2014, Accessed: 19/10/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/npIIg)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.