Peracle reticulata

Peracle reticulata (d’Orbigny, 1834)

Taxonomia

Descripció

Biologia

Etimologia

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Peracle reticulata (z-200).
Fonts:
: OBIS : OPK
: GROC 2010-2011 : VIMAR
: Enric Madrenas : Manuel Ballesteros.
: João Pedro Silva : M@re Nostrum
: Bernard Picton : Altres fonts
: GBIF.ORG : Marine Regions

Referències per l´espècie: Peracle reticulata

  Portugal: Hidalgo (1917, as Peraclis). Gibraltar: Vives, Santamaría and Trepat (1975). Andalucía (Med.): Rampal (1968), Peñas et al. (in press). Canarias: Hernández et al. (1991, as Peraclis), Ortea et al. (2001), Moro et al. (2003).

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

    Mediterrània occidental:0 Stars
    Mediterrània oriental:0.0 Stars
    Oceà Atlàntic:0.0 Stars
Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació de Peracle reticulata
basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Peracle reticulata


Bibliografia

Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Peracle reticulata" in OPK-Opistobranquis, Published: 13/03/2013, Accessed: 30/04/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/uKZ5w)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.