Nudibranqui menja nudibranquis

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes et al. (2012-2017) "Nudibranqui menja nudibranquis" in OPK-Opistobranquis, Published: 17/09/2013, Accessed: 20/09/2017 at (http://opistobranquis.info/ca/0UKvq)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.