Microhedylidae

Familia: Microhedylidae  Odhner, 1937

Microhedyle glandulifera @ Cariño, Ría de Ferrol, 10.02.2004 per Victoriano Urgorri

Taxonomia
Classe: Gastropoda Cuvier, 1797
Subclasse: Heterobranchia J.E. Gray, 1840
Infraclasse: Opisthobranchia Milne-Edwards, 1848
Ordre: Acochlidiacea Odhner, 1937
Clade: Microhedylacea
Familia: Parhedylidae Thiele, 1931

Característiques
Es troben exclusivament en els espais intersticials dels sediments i mostren una tendència a la reducció de la complexitat en els principals sistemes d’òrgans.

D’acord amb la taxonomia de Bouchet i Rocroi (2005), la família Microhedylidae ha estat catalogada com un sinònim de Parhedylidae. Ganitidae Rankin, 1979 va ser catalogada amb una única família dins Hedylopsoidea. El gènere tipus de Livorniellidae és Livorniella Rankin, 1979.

Segons Schrödl i Neusser (2010) la família Microhedylidae està dins del clade Microhedylacea. Parhedylidae és sinònim de Microhedylidae. Microhedylidae s.l. pot informalment incloure la familia Ganitidae, però aquesta inclusió requereix més investigació i més suport estadístic.

 • Familia Microhedylidae Odhner, 1937
  • Gènere Microhedyle Hertling, 1930
  • Gènere Ganitus Marcus, 1953 – amb una única espècie Ganitus evelinae Marcus, 1953 – pertany a Microhedylidae s.l. / Ganitidae
  • Gènere Paraganitus Challis, 1968 – amb una única espècie Paraganitus ellynnae Challis, 1968 – pertany a Microhedylidae s.l. / Ganitidae
  • Gènere Parhedyle Thiele, 1931
  • Gènere Pontohedyle Golikov & Starobogatov, 1972

Espècies

Microhedyle glandulifera @ Cariño, Ría de Ferrol, 10.02.2004 by V. Urgorri

Microhedyle glandulifera

Pontohedyle milaschewitchii @ Brasil by Jörger et al, 2008

Pontohedyle milaschewitchii