Especies Catalanes

Aquestes son les espècies de mol·luscs opistobranquis actualment conegudes a les costes de Catalunya segons Ballesteros et al. (2016) amb modificacions posteriors per incloure els canvis proposats per la bibliografia posterior:

No es citen espècies de l’ordre Acochlidiacea  Odhner, 1937  perquè actualment no hi ha estudis ni informes d’aquest grup a les costes catalanes.

Bibliografia

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.