Especies Catalanes

Aquestes són les espècies de mol·luscs opistobranquis coneguts actualment a les costes de Catalunya segons Ballesteros et al. (2016) amb modificacions posteriors per incloure les noves troballes per a Catalunya i els canvis taxonòmics proposats per la bibliografia posterior:

No es citen espècies del superordre Acochlidiimorpha perquè actualment no hi ha estudis ni informes d’aquest grup a les costes catalanes.

Bibliografia

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.