Favorinus blianus

Favorinus blianus Lemche & Thompson, 1974

Favorinus blianus moullieres 21/06/2008 per Jean Michel Crouzet

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Aeolidioidea  

 

Family

Facelinidae  

 

Genus

Favorinus  

 

Species

Favorinus blianus  Lemche & T. E. Thompson, 1974

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 139939).
Descripció

Biologia

Etimologia

  • Favorinus. Possiblement dedicat al filòsof gal-romà Favorinus de Arles (80-160) sofista, enemic de l’estoicisme; només es coneixen fragments de la seva obra.
  • Blianus. Per la roca (illa) Blia, prop de Bergen, Noruega.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Favorinus blianus
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

    Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
    Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
    Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Favorinus blianus basada en els nostres propis registres.

Altres fotos


Bibliografia

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Favorinus blianus" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 18/09/2014. Accedit: 30/01/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Qnj6t)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.