Lomanotus marmoratus

Lomanotus marmoratus (Alder & Hancock, 1845)

Lomanotus marmoratus by Klas Malmberg (Sweden) per Klas Malmberg

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Dendronotoidea  

 

Family

Lomanotidae  

 

Genus

Lomanotus  

 

Species

Lomanotus marmoratus  (Alder & Hancock, 1845)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 140274).
Sinònims

 • Eumenis marmoratus Alder & Hancock, 1845
 • Lomanotus eisigii Trinchese, 1883

Descripció
Longitud fins a 34 mm però normalment de 15 a 20 mm. Cos grisós amb taques marrons i blanques que li proporcionen el seu aspecte marmori. El vel oral té 4 digitacions curtes. Els rinòfors tenen làmines molt fines i tenen una beina rinofòrica que els envolta, gruixuda i digitada en el seu marge superior. Els marges del mantell són sinuosos des de la zona dels rinòfors fins a la cua i estan proveïts de papil·les de forma irregular. La glàndula digestiva, de color marró, es pot veure al dors per transparència. El peu forma a la seva zona anterior dos palps propodials ben desenvolupats.

Biologia
Viu des de escassa profunditat fins a més de 100 metres sobre colònies del hidrozou tecat Nemertesia antenina, del qual s’alimenta i sobre el qual diposita les seves postes en forma d’un cordó, amb ous disposats en ziga-zaga. Per la seva forma i coloració és molt críptica sobre les colònies d’hidrozous en què viu.

Etimologia

 • Lomanotus. Del Grec “loma”, vora, riba + “noton”, dors.
 • Marmoratus. Del verb Llatí “marmoro”, revestir de marbre.

Distribució
És una espècie que habita les costes del nord d’Europa, també citada en les costes gallegues. A Catalunya és una espècie molt rara que només s’ha recol·lectat en els caladors d’arrossegament comercial enfront de Blanes, essent l’única cita existent de l’espècie per a la Mediterrània (Domènech et al., 2006). 

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Lomanotus marmoratus
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Referències per l´espècie: Lomanotus marmoratus

  Galicia: Urgorri and Besteiro (1983, 1984, 1986). Catalunya: Domènech et al. (2006), Ballesteros (datos no publicados) [Blanes].

  General: Barletta, 1981:81; Beaumont, 1900:846; Brown & Picton, 1979:4; Colgan, 1914:190; Eliot, 1906c:351; 1910d:116; Farran, 1904:6; Forbes & Hanley, 1850-1851:585; Hayward, Wigham, & Yonow, 1990:709; Jeffreys, 1869:64; McMillan, 1968:70; Picton & Morrow, 1994:34[P]; Riedl, 1983:321; Thompson, 1976a:[P]; 1988:120[P]; Thompson & Brown, 1976:64; 1984:20[P]; Urgorri & Besteiro, 1986:95; Vayssiere, 1913a:264

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007 & 2016, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

  Mediterrània occidental:1 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:1 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Lomanotus marmoratus basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2021) "Lomanotus marmoratus" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 13/08/2014. Accedit: 13/06/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/p8fvs)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.