Eubranchus linensis

Eubranchus linensis García-Gómez, Cervera & García, 1990

Eubranchus linensis per Carlos Fernández-Cid

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Nudipleura  

 

Order

Nudibranchia  

 

Suborder

Cladobranchia  

 

Superfamily

Fionoidea  

 

Family

Eubranchidae  

 

Genus

Amphorina  

 

Species

Amphorina linensis   (Garcia-Gomez, Cervera & Garcia, 1990)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 1424910).

Nota taxonòmica: Les anàlisis filogenètiques realitzades per Cella et al. (2016) van revelar que la família Tergipedidae tradicional és polifilética i pertany a un clade monofilètic més gran que inclou membres de les famílies tradicionals Eubranchidae, Fionidae i Calmidae; aquest va ser un resultat inesperat, ja que la validesa d´aquests taxons i la seva distinció dels Tergipedidae mai havia estat qüestionada abans. Es proposa unir les famílies Tergipedidae, Eubranchidae, Calmidae i Fionidae sota el nom de Fionidae. Aquesta decisió ha estat reinterpretada i completada en el treball de Korshunova et al. (2017) perquè obviava aspectes morfològics i moleculars evidents.

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Eubranchus, del Grec, significa “branquias de veritat”.
 • Linensis. De “linense”, denominació dels habitants de població La Línea de La Concepción, Càdis, Espanya, a la frontera amb Gibraltar.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Eubranchus linensis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Referències per l´espècie: Eubranchus linensis

  Galicia: Urgorri (pers. comm.). Portugal: García-Gómez, Cervera and García (1990), García-Gómez et al. (1991), Calado and Urgorri (1999), Calado et al. (1999). Gibraltar: García-Gómez (1987, as E. tricolor), García-Gómez, Cervera and García (1990).

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007 & 2016, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

  Mediterrània occidental:0 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:0 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Eubranchus linensis basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros, M., Madrenas, E., & Pontes, M. (2020). OPK - Opistobranquis [Reference]. Retrieved January 2, 2019, from https://opistobranquis.info/
  Calado, G., & Urgorri, V. (1998). Additions and new data on Portuguese Opisthobranchs. Bollettino Malacologico 35 (5- 8): 97-102.
  Calado, G., Urgorri, V., Gaspar, R., & Cristobo, F. J. (1999). Catálogo de los moluscos opistobranquios bentónicos de las costas de Setúbal-Espichel (Portugal). Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía) 9: 285-294.
  Cella, K., Carmona, L., Ekimova, I., Chichvarkhin, A., Schepetov, D., & Gosliner, T. M. (2016). A Radical Solution: The Phylogeny of the Nudibranch Family Fionidae. PLoS ONE 12/2016; 11(12):E0167800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167800
  Cervera, J. L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquías, M. A. E., Templado, J., Ballesteros, M., … Megina, C. (2004). An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Flanders Marine Institute. (2018). Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas. Retrieved from http://www.marineregions.org/
  Garcia, F. J., & Bertsch, H. (2009). Diversity and distribution of the Gastropoda Opisthobranchia from the Atlantic Ocean: A global biogeographic approach. Scientia Marina, 73(1), 153–160. https://doi.org/10.3989/scimar.2009.73n1153
  García-Gómez, J. C. (2002). Paradigmas de una fauna insólita; Los moluscos opistobranquios del estrecho de Gibraltar (Serie Ciencias) 20: 397 pp. Instituto de Estudios Gibraltareños. Algeciras, Cádiz, Spain.
  García-Gómez, J. C., Cervera, J. L., & García, F. J. (1990). Description of Eubranchus linensis new species (Nudibranchia), with remarks on diauly in nudibranchs. Journal of Molluscan Studies 56: 585-593.
  García-Gómez, J. C., Cervera, J. L., García, F. J., Ortea, J. A., García-Martin, S. F., Medina, A., & Burnay, L. P. (1991). Resultados de la campaña internacional de biología marina “Algarve 88”: moluscos opistobranquios. Bollettino Malacologico 27 (5-9): 125-138.
  Long, S. J. (2006). Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Martínez-Chacón, M. (2018). Nudibranquios de la isla de Tarifa, pequeñas joyas del estrecho de Gibraltar. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Retrieved from http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2018/nudibranquios_tarifa/nudibranquios_tarifa_web.pdf
  McDonald, G. (2009). Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Retrieved from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz
  Menéndez, J. L., & Oliveros, J. (2004, 2015). Eubranchus linensis accessed through: AsturNatura on 2015-02-05. Retrieved from http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis.html
  Naya Garmendia, L. M. (2016). Nudibranquios de la Costa Vasca: el pequeño Cantábrico multicolor. Aquarium de Donostia-San Sebastián.
  Ortea, J., Moro, L., & Espinosa, J. (1999). Dos moluscos opistobranquios nuevos de las Islas Canarias. Avicennia (10-11): 151-156.
  Rudman W.B. et al. (1998, 2010). Eubranchus linensis accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. Retrieved from http://seaslugforum.net/showall/eubrline
  Silva, J. P. (2008, 2014). Eubranchus linensis accessed through: Hypselodoris, Lesmas do Mar on 2014-12-21. Retrieved from http://hypselodoris.blogspot.pt/2008/07/eubranchus-linensis-garcia-gomez.html
  Tamsouri, N., Carmona, L., Moukrim, A., & Cervera, J. L. (2015). Description of Eubranchus amazighi sp. nov. (Gastropoda, Heterobranchia) from the Atlantic Coast of Morocco. American Malacological Bulletin, 33(1):110-113. Retrieved from http://www.bioone.org/doi/full/10.4003/006.033.0118
  Urgorri, V., Diaz-Agras, G., Besteiro, C., & Montoto, G. (2011). Additions to the inventory of Mollusca Opisthobranchia of Galicia (NW Iberian Peninsula). Thalassas, 27(2), 77–100. Retrieved from ://WOS:000291629300006
  Valdés, A., & Heros, V. (1998). The types of Recent and certain fossil opisthobranch molluscs in the Museum national d’Histoire naturelle, Paris. Zoosystema 20(4):695-742.
  WoRMS Editorial Board. (2018). World Register of Marine Species [Taxonomic Database]. Retrieved from http://www.marinespecies.org

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2012-2020) "Eubranchus linensis" in OPK-Opistobranquis, Published: 05/10/2013, Accessed: 05/04/2020 at (https://opistobranquis.info/ca/YgJCn)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.