Dendrodoris sp.

Dendrodoris sp @ Delta de l'Ebre per Judith Camps Castellà

Descripció
Cos de color vermell, groc, taronja, verd, gris fosc, marró o negre, de forma allargada i amb el marge del mantell molt ondulat. Els exemplars poden mostrar un color uniforme o presentar taques rosades, ataronjades, vermelloses, marronoses o verds. La vora del mantell està lleugerament estriada amb les estries de color més clar que el color del cos. Els rinòfors son del color del cos amb l’àpex pigmentat de blanc. La brànquia està formada per 8 fulles del color del cos, amb el raquis més clar i la punta de les branques de color blanc, que envolten la papil·la anal. La cara ventral del cos no té taques, cosa que és un tret distintiu. La boca no té palps orals i, com tots els dendrodorídids, no té ràdula.

Biologia
Viu sota pedres, des de l’intermareal fins a pocs metres de fondària. La posta té forma de cinta de color blanc, enrotllada en espiral amb ous d’unes 80 micres. Es tracta d’una nova espècie encara no descrita.

Distribució
Citada erròniament amb els noms de D. limbata o D. grandiflora es troba a la Mediterrània, les illes Canàries, Madeira, Cap Verd i fins el Senegal. A Catalunya s’ha trobat des del Fòrum de Barcelona fins al Delta del Ebre, a Sant Carles de la Ràpita. És molt comú a Cubelles.

Espècies semblants
Dendrodoris limbata té el marge del dors estret, de color taronja i la part ventral del cos amb taques. Dendrodoris grandiflora té el marge del cos molt ample i amb un estriat més fosc que el color del cos.

Video

Dendrodoris sp. per Pascal Girard

 

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel, Manuel Ballesteros, Enric Madrenas (2022) "Dendrodoris sp." a OPK-Opistobranquis. Publicat: 13/04/2020. Accedit: 19/05/2022. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/u3EZe)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.