Ringicula conformis

Ringicula conformis Monterosato 1877

Ringicula conformis @ Croatia per Pero Ugarković

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Ringiculimorpha  

 

Superfamily

Ringiculoidea  

 

Family

Ringiculidae  

 

Genus

Ringicula  

 

Species

Ringicula conformis  Monterosato, 1877

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 156379).
Sinònims

 • Ringicula barashi Di Geronimo, 1975
 • Ringicula moritzi de Folin, 1870
 • Ringicula someri de Folin, 1867

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Ringicula. Del Llatí “ringor, ringi”, que mostra les dents.
 • Conformis. Del Llatí “conformis”, similar, semblant.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Ringicula conformis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental:0 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:0 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Ringicula conformis basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2021) "Ringicula conformis" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 29/11/2015. Accedit: 02/08/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/J7miv)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.