Runcina capreensis

Runcina capreensis (Mazzarelli, 1894)

Runcina capreensis @ Dwejra, Gozo (Malta) 30-06-1993 per Carmel Sammut

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Runcinida  

 

Superfamily

Runcinoidea  

 

Family

Runcinidae  

 

Genus

Runcina  

 

Species

Runcina capreensis  Mazzarelli, 1893

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 141410).
Descripció

Biologia

Etimologia

 • Runcina. Del Llatí “runcina”, ribot de fuster, útil que es fa servir per allisar la superficie de la fusta.
 • Capreensis. Probablement derivat de Capri, una illa de la regió de la Campania (Itàlia) + “-ensis” sufix llatí que, afegit a un toponímic, forma un adjectiu. Significa “de Capri”.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Runcina capreensis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Runcina capreensis basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Runcina capreensis

Bibliografia

  Ballesteros M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2(3):163–188.
  Ballesteros M, Ortea J. 1981. Nota sobre dos opistobranquios del litoral catalán. Publicaciones del Departamento de Zoología (Barcelona) 6: 33-38.
  Ballesteros M, Barrajón A, Luque A, et al. 1986. Contribución al conocimiento de los Moluscos Gasterópodos marinos de Almería. Iberus, 6: 39-57.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Mazzarelli G. 1894. Ricerche Sulle Peltidae Del Golfo Di Napoli. Tip. della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Ortea J, Moro L, Espinosa J. 2006. Descripción de dos especies nuevas del género Runcina Forbes y Hanley, 1853 (Gastropoda, Opisthobranchia, Cephalaspidea) de la isla de Cuba. Rev.Acad. Canar. Cienc. XVIII (Núm.4) :27-32.
  Templado J, Villanueva R. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Runcina capreensis" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 14/08/2013. Accedit: 25/04/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=7562)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.