Runcina capreensis

Runcina capreensis (Mazzarelli, 1894)

Runcina capreensis @ Dwejra, Gozo (Malta) 30-06-1993 per Carmel Sammut

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Runcinida  

 

Superfamily

Runcinoidea  

 

Family

Runcinidae  

 

Genus

Runcina  

 

Species

Runcina capreensis  Mazzarelli, 1894

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 141410).
Descripció

Biologia

Etimologia

 • Runcina. Del Llatí “runcina”, ribot de fuster, útil que es fa servir per allisar la superficie de la fusta.
 • Capreensis. Probablement derivat de Capri, una illa de la regió de la Campania (Itàlia) + “-ensis” sufix llatí que, afegit a un toponímic, forma un adjectiu. Significa “de Capri”.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Runcina capreensis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Referències per l´espècie: Runcina capreensis

  Andalucía (Med.): Ballesteros et al. (1986, as R. cf. capreensis). Levante: Templado, Talavera and Murillo (1983, as R. cf. capreensis), Marín and Ros (1987a), García Raso et al. (1992). Catalunya: Ballesteros and Ortea (1981).

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007 & 2016, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

  Mediterrània occidental:0 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:0 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Runcina capreensis basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Runcina capreensis

Bibliografia

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2012-2019) "Runcina capreensis" in OPK-Opistobranquis, Published: 14/08/2013, Accessed: 14/11/2019 at (https://opistobranquis.info/ca/C2IzX)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.