Elysia hetta

Elysia hetta (Perrone, 1990)

per OPK

Descripció

Biologia

Etimologia

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Elysia hetta
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Elysia hetta basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Elysia hetta

Bibliografia

  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Furfaro, G., F. Vitale, C. Licchelli, and P. Mariottini. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12: 171.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Perrone, A. S. 1990. Una nuova specie di Elysiidae, Elysia hetta nov. sp. dal litorale salentino (Mediterraneo, Golfo di Taranto) (Opisthobranchia: Sacoglossa). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 130 (18): 249-252.
  Rudman W.B. et al. 1998. Elysia hetta accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. (http://seaslugforum.net/showall/elyshett).
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Trainito, E., and M. Doneddu. 2014. Nudibranchi del Mediterraneo, 2nd. ed. Il Castello.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Elysia hetta" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 14/05/2012. Accedit: 07/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/5Itnc)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.