Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de abril a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 126
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 124
Elysia timida (Risso, 1818) 113
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 109
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 66
Calmella cavolini (Vrany, 1846) 62
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 60
Diaphorodoris alba Portmann & Sandmeier, 1960 59
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 53
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 50

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2021) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 21/04/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.