Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de juliol a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 238
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 208
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 179
Elysia timida (Risso, 1818) 174
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 173
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 168
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 148
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 146
Diaphorodoris papillata Portmann and Sandmeier, 1960 115
Bosellia mimetica Trinchese, 1891 113

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2022) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 01/07/2022. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.