Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de setembre a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 204
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 127
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 98
Elysia timida (Risso, 1818) 96
Calmella cavolini (Vrany, 1846) 88
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 78
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 74
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 64
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 54
Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 52

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2021) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 26/09/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.