Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de agost a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 289
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 240
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 205
Elysia timida (Risso, 1818) 195
Calmella cavolini (Vrany, 1846) 171
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 152
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 123
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 121
Elysia viridis (Montagu, 1804) 89
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 88

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2021) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 04/08/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.