Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de agost a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 311
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 262
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 225
Elysia timida (Risso, 1818) 217
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 192
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 174
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 129
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 125
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 108
Elysia viridis (Montagu, 1804) 104

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2022) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 07/08/2022. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.