Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de maig a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Diaphorodoris papillata Portmann and Sandmeier, 1960 131
Elysia timida (Risso, 1818) 129
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 109
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 104
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 100
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 97
Diaphorodoris alba Portmann and Sandmeier, 1960 96
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 64
Duvaucelia odhneri J. Tardy, 1963 64
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 62

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2022) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 25/05/2022. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.