« Hyalocylis striata

Hyalocylis striata by Fol, 1875

Hyalocylis striata by Fol, 1875

Hyalocylis striata by Fol, 1875

Hyalocylis striata by Fol, 1875