« Aplysiopsis formosa

Aplysiopsis formosa @ Faial, Azores by Peter Wirtz

Aplysiopsis formosa @ Faial, Azores by Peter Wirtz

Aplysiopsis formosa @ Faial, Azores

Aplysiopsis formosa @ Faial, Azores by Peter Wirtz