Espècies Invasores

Aquestes son les espècies que actualment es consideren exòtiques a la Mar Mediterrània:

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel, Manuel Ballesteros, Enric Madrenas (2023) "Espècies Invasores" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 30/04/2015. Accedit: 27/09/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=19163)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.