Òrgans sensorials i rinòfors

El principal òrgan sensorial dels mol·luscs prosobranquis és una estructura amb molts plecs anomenada osfradi, situada a la cavitat paleal. El corrent d’aigua passa per l’osfradi permetent al cargol determinar alguns aspectes de la composició química de l’aigua que l’envolta (la olor). Només els opistobranquis més primitius disposen encara de l’osfradi, ja que la inmensa majoria han evolucionat i han desenvolupat noves estructures sensorials, com monticles sensorials o tentacles orals, al voltant de la boca.

L’òrgan sensorial més obvi en els opistobranquis son els rinòfors, unes estructures en forma de banyetes que tenen sobre el cap. Se sap poc de la funció dels rinòfors, encara que sembla que son òrgans sensorials molt importants. El teixit que els recobreix no es diferencia gaire del d’altres zones del cos, excepte per l’absència de glàndules secretores. Encara que no hi ha una evidència directa, la major part dels autors estan d’acord en què la funció dels rinòfors és cercar menjar i altres individus de la seva espècie per a reproduïr-se.

En els Anaspidea, Notaspidea i la majoria dels Sacoglossa, els rinòfors estan enrotllats i tenen l’aspecte d’unes orelles de conill. La cara interior dels rinòfors està cil·liada per afavorir el moviment de l’aigua. L’epitel·li, el teixit de la superfície exterior, està recobert de terminacions nervioses a mode de receptors.

Aplysia punctataDetall dels rinòfors d’un anaspideu (Aplysia punctata)
amb forma d’orelles de conill

 

Els Cephalaspidea no tenen rinòfors, la funció dels quals queda assumida per una estructura externa lamel·lada, l’òrgan de Hancock, o per una mena de tub sensorial.

Els Nudibranchia tenen els rinòfors més complicats. El clavus o extrem distal, està composat habitualment per una sèrie de plecs semblants a les brànquies, encara que alguns son llissos i altres tenen dissenys molt el·laborats. En algunes espècies la superficie està recoberta de cèl·lules cil·liades per provocar el moviment de l’aigua. Els nervis dels rinòfors estan molt ramificats i connecten directament amb el gangli cerebral. El el gran grup dels nudibranquis doridacis (Cryptobranchia) els rinòfors es poden retreure a dins de cos, pressumptament per protecció.

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Òrgans sensorials i rinòfors" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 25/12/2012. Accedit: 28/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=5797)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.