Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de novembre a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 170
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 126
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 124
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 106
Elysia timida (Risso, 1818) 88
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 68
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 58
Diaphorodoris papillata Portmann and Sandmeier, 1960 56
Paraflabellina ischitana (Hirano and Thompson, 1990) 50
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 49

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2022) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 28/11/2022. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.