Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de febrer a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Elysia timida (Risso, 1818) 112
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 110
Diaphorodoris papillata Portmann and Sandmeier, 1960 106
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 100
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 61
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 61
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 58
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 52
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 50
Duvaucelia striata (Haefelfinger, 1963) 49

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 01/02/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.