Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de juny a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Elysia timida (Risso, 1818) 156
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 154
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 145
Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 139
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 134
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 127
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 120
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 91
Diaphorodoris alba Portmann & Sandmeier, 1960 87
Felimare fontandraui (Pruvot-Fol, 1951) 87

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 07/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/Q7r1V)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.