Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de desembre a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Elysia timida (Risso, 1818) 126
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 123
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 120
Flabellina affinis (Gmelin, 1791) 100
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 84
Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 79
Tylodina perversa (Gmelin, 1791) 76
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 60
Duvaucelia odhneri J. Tardy, 1963 60
Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) 60

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 05/12/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31840)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.