Espècies més freqüents

Llimacs de mar més freqüents en el mes de maig a Catalunya


especie autor count(especie)
especie autor count(especie)
Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 159
Elysia timida (Risso, 1818) 157
Edmundsella pedata (Montagu, 1816) 143
Cratena peregrina (Gmelin, 1791) 137
Felimare tricolor (Cantraine, 1835) 121
Diaphorodoris alba Portmann & Sandmeier, 1960 116
Thuridilla hopei (Vrany, 1853) 110
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 90
Flabellina cavolini (Vrany, 1846) 89
Polycera quadrilineata (O. F. Mller, 1776) 89

Informació obtinguda en base a les nostres observacions.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Espècies més freqüents" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 07/03/2021. Accedit: 28/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31840)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.