Reproducció

Els opistobranquis són hermafrodites simultanis, és a dir, tenen òrgans sexuals masculins i femenins alhora i la còpula sol ser recíproca: ambdós individus donen i reben esperma. Els òrgans reproductius són al costat dret del cos i els individus copulen mirant en direccions oposades amb els seus costats drets junts.

Polycera quadrilineata (Atlantic)Polycera quadrilineata (Atlantic) en còpula

L’hermafroditisme té l’avantatge que qualsevol individu madur d’una espècie és un company potencial per a qualsevol altre individu de la mateixa espècie, el que augmenta les possibilitats de fertilització, maximitzant així l’esforç reproductiu, ja que cada individu pot pondre ous. La autofecundació és possible en moltes espècies, però inusual per l’empobriment del material genètic que comporta.

Els opistobranquis solen pondre els seus ous sobre l’organisme del que s’alimenten, o en qualsevol objecte prominent proper. Sovint, la posta és l’únic indicador que els opistobranquis són presents en un lloc donat, de manera que només una recerca acurada permet trobar els animals adults. La mida, forma i color de la posta dels opistobranquis té una gran variació d’una espècie a una altra, de manera que, sovint, és una ajuda en la identificació i classificació de les espècies.

Doris verrucosa con puestaDoris verrucosa amb posta

El desenvolupament dels opistobranquis sol ser incomplet, és a dir, hi ha una etapa larval coneguda com a “veliger”. Els “veliger” eclosionen i passen a formar part del plàncton. Sovint la larva només s’assentarà i transformarà en la forma adulta en presència de l’espècie de la qual s’alimenta. En algunes espècies el desenvolupament es completa dins de l’ou i el “veliger” no s’allibera, s’anomena desenvolupament directe, i un individu en miniatura, idèntic als adults, emergeix l’ou.

En les espècies amb dispersió planctònica els ous són petits i triguen un període de temps breu per sortir de l’ou. No obstant això, en les espècies amb desenvolupament directe, la mida de l’ou tendeix a ser gran, ja que és essencial que contingui suficient aliment per alimentar l’embrió a través de l’etapa juvenil.

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Reproducció" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 25/12/2012. Accedit: 20/04/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=5801)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.