Catalunya

Aquestes són les espècies de mol·luscs opistobranquis coneguts actualment a les costes de Catalunya segons Ballesteros et al. (2016) amb modificacions posteriors per incloure les noves troballes per a Catalunya i els canvis taxonòmics proposats per la bibliografia posterior:

No es citen espècies del superordre Acochlidiimorpha perquè actualment no hi ha estudis ni informes d’aquest grup a les costes catalanes.

Bibliografia

  Ballesteros, M. (2007). Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira, 2(3), 163–188.
  Ballesteros, M., Madrenas, E., & Pontes, M. (2016). Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira 6(2016): 1-28.
  Bouchet, P., Rocroi, J. P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl, M., & Strong, E. (2017). Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. Malacologia 61(1-2): 1-526.
  Cella, K., Carmona, L., Ekimova, I., Chichvarkhin, A., Schepetov, D., & Gosliner, T. M. (2016). A Radical Solution: The Phylogeny of the Nudibranch Family Fionidae. PLoS ONE 12/2016; 11(12):E0167800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167800
  Furfaro, G., Picton, B. E., Martynov, A. V., & Mariottini, P. (2016). Diaphorodoris alba Portmann & Sandmeier, 1960 is a valid species: molecular and morphological comparison with D. luteocincta (M. Sars, 1870) (Gastropoda: Nudibranchia). Zootaxa 4193 (2): 304–316. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4193.2.6
  Korshunova, T., Martynov, A. V., & Picton, B. E. (2017). Ontogeny as an important part of integrative taxonomy in tergipedid aeolidaceans (Gastropoda: Nudibranchai) with a description of a new genus and species from the Barents Sea. Zootaxa 4324 (1): 1-22. https://doi.org/https://doi.org/10.11646/zootaxa.4324.1.1

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel, Manuel Ballesteros, Enric Madrenas (2021) "Catalunya" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 23/11/2015. Accedit: 31/07/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/QNfF8)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.