Nudibranchia

Aquests opistobranquis són denominats vulgarment bavoses de mar i presenten el cos nu ja que els individus adults no disposen de conquilla. No obstant això, les seves larves sí que tenen una conquilla embrionària que desapareix durant la metamorfosi. La grandària dels nudibranquis pot variar des de només uns mm fins a gairebé 40 cm de longitud. El seu cos és molt variable segons els grups, pot ser més o menys aplanat dorsalment com en els doridacis, estret i allargat com en els eolidacis o d’altres formes. Sempre existeixen un parell de tentacles sensorials, els rinòfors, en el dors del cap. No existeix tampoc cavitat paleal, per la qual cosa les estructures respiratòries que disposen els nudibranquis no són homòlogues a les dels altres mol·luscs i són brànquies secundàries que s’han format amb posterioritat durant l’evolució del grup. Les brànquies estan directament exposades a l’exterior, fet al que fa referència el nom d’aquest grup d’opistobranquis: “brànquies nues”. Les brànquies poden ser de tipus dendrític o laminars i en els eolidacis les papil·les dorsals digitiformes poden actuar també com a brànquies. En molts doridacis la brànquia està formada per diferents fulles branquials i pot retreure’s totalment en una cavitat posterior del cos.

Felimare tricolor per Enric Madrenas

La major part dels nudibranquis són bentònics (excepte Glaucus atlanticus i alguns més, que son pelàgics), reptants gràcies al seu peu musculós i són tots carnívors, alguns molt especialitzats, que s’alimenten principalment d’esponges, cnidaris i briozous; algunes espècies mengen ous d’altres nudibranquis i fins i tot hi ha espècies que són caníbals, ja que poden devorar a altres nudibranquis més petits. Excepte en alguns casos, els nudibranquis tenen una ràdula que pot tenir de nombroses dents o només una dent per filera. També poden tenir un llavi bucal armat de denticles (armadura labial) o bé unes mandíbules quitinoses de vora tallant. Malgrat no tenir conquilla, els nudibranquis tenen molt pocs depredadors, ja que estan molt ben defensats mitjançant diferents mecanismes com l’homocromia amb el substrat, coloracions disruptives, presència de espícules calcàries en el tegument, mal sabor dels teixits, secreció de substàncies àcides o diferents substàncies químiques defensives que són expulsades a l’exterior quan són molestats. Aquestes potents defenses corporals permeten en moltes espècies, com les de la família dels Chromodorididae, l’existència de coloracions molt vistoses denominades aposemàtiques o advertidores, que situen a aquests mol·luscs en el cim, quant a bellesa cromàtica, entre els invertebrats marins. Els nudibranquis, com els altres opistobranquis, són hermafrodites, tenen fecundació interna mitjançant còpules creuades i efectuen postes d’ous en forma de cinta enrotllada o de cordó. Algunes espècies tenen desenvolupament directe però la gran majoria posseeixen larves velígeres que neden i s’alimenten en el plàncton abans d’efectuar la metamorfosi i caure al fons.

Classificació
Tradicionalment, dins dels Nudibranquis s’han considerat quatre grups atenent a la seva morfologia corporal, la posició de l’orifici anal, l’estructura de la glàndula digestiva i a la presència o no d’estructures branquials definides: són els Doridacis (Doridoidei), els Eolidacis (Aeolidioidea), els Dendronotacis (Dendronotoidea) i els Arminacis (Arminoidea). Els Doridacis són els nudibranquis amb la glàndula digestiva compacta (nudibranquis holohepàtics), sense ramificar, l’anus en posició mitjana dorsal i les brànquies de tipus dendrític. Els altres nudibranquis tenen la glàndula digestiva ramificada (nudibranquis cladohepàtics) que de vegades s’introdueix en les papil·les dorsals del cos, l’anus és lateral i les brànquies no són dendrítiques. Les últimes dades que proporciona la filogènia molecular (no resoltes definitivament en alguns taxons de nudibranquis) han permès aclarir les relacions de parentiu entre els diferents grups de nudibranquis. Segons aquests estudis (i que estan acceptats en el WoRMS) dins dels Nudibranquis existeixen dos grups o clades, que podrien considerar-se com a Subordres, el dels Doridina i el dels Cladobranchia.

Els Doridina comprenen als nudibranquis holohepàtics i que tenen una brànquia formada per fulles branquials dendrítiques.

Els Cladobranchia inclou a tots els altres nudibranquis, els clàssics cladohepàtics més l’enigmàtic grup dels Doridoxidae, tots ells amb l’anus en posició lateral dreta i la glàndula digestiva més o menys ramificada.

La sinopsi sistemàtica dels Nudibranquis segons Bouchet et al. (2017) i reflectida a WoRMS és com segueix:

 • Ordre Nudibranchia Cuvier, 1817
  • Subordre Doridina
   • Infraordre Doridoidei
    • Superfamília Doridoidea Rafinesque, 1815
     • Família Discodorididae Bergh, 1891
      • Gènere Alloiodoris Bergh, 1904
      • Gènere Aporodoris Ihering, 1886
      • Gènere Argus Bohadsch, 1761
      • Gènere Asteronotus Ehrenberg, 1831
      • Gènere Atagema Gray, 1850
      • Gènere Baptodoris Bergh, 1884
      • Gènere Carminodoris Bergh, 1889
      • Gènere Diaulula Bergh, 1878
      • Gènere Dictyodoris Bergh, 1880
      • Gènere Discodoris Bergh, 1877
      • Gènere Gargamella Bergh, 1894
      • Gènere Geitodoris Bergh, 1891
      • Gènere Gravieria Vayssiere, 1912
      • Gènere Halgerda Bergh, 1880
      • Gènere Hiatodoris Dayrat, 2010
      • Gènere Hoplodoris Bergh, 1880
      • Gènere Jorunna Bergh, 1876
      • Gènere Nirva Bergh, 1905
      • Gènere Nophodoris Valdés & Gosliner, 2001
      • Gènere Paradoris Bergh, 1884
      • Gènere Peltodoris Bergh, 1880
      • Gènere Peronodoris Bergh, 1904
      • Gènere Platydoris Bergh, 1877
      • Gènere Rostanga Bergh, 1879
      • Gènere Sclerodoris Eliot, 1904
      • Gènere Sebadoris Er. Marcus & Ev. Marcus, 1960
      • Gènere Taringa Er. Marcus, 1955
      • Gènere Tayuva Er. Marcus & Ev. Marcus, 1967
      • Gènere Thordisa Bergh, 1877
      • Gènere Thorybopus Bouchet, 1977
     • Família Dorididae Rafinesque, 1815
      • Gènere Aphelodoris Bergh, 1879
      • Gènere Artachaea Bergh, 1881
      • Gènere Conualevia Collier & Farmer, 1964
      • Gènere Doriopsis Pease, 1860
      • Gènere Doris Linnaeus, 1758
      • Gènere Goslineria Valdés, 2001
      • Gènere Pharodoris Valdés, 2001
      • Subfamília Miamirinae Bergh, 1891
    • Superfamília Chromodoridoidea Bergh, 1891
     • Família Actinocyclidae O’Donoghue, 1929
      • Gènere Actinocyclus Ehrenberg, 1831
      • Gènere Hallaxa Eliot, 1909
     • Família Cadlinidae Bergh, 1891
      • Gènere Aldisa Bergh, 1878
      • Gènere Cadlina Bergh, 1879
     • Família Chromodorididae Bergh, 1891
      • Gènere Ardeadoris Rudman, 1984
      • Gènere Berlanguella Ortea, Bacallado & Valdés, 1992
      • Gènere Cadlinella Thiele, 1931
      • Gènere Ceratosoma A. Adams & Reeve, 1850
      • Gènere Chromodoris Alder & Hancock, 1855
      • Gènere Diversidoris Rudman, 1987
      • Gènere Doriprismatica d’Orbigny, 1839
      • Gènere Felimare Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967
      • Gènere Felimida Ev. Marcus, 1971
      • Gènere Glossodoris Ehrenberg, 1831
      • Gènere Goniobranchus Pease, 1866
      • Gènere Hypselodoris Stimpson, 1855
      • Gènere Mexichromis Bertsch, 1977
      • Gènere Miamira Bergh, 1874
      • Gènere Thorunna Bergh, 1878
      • Gènere Tyrinna Bergh, 1898
      • Gènere Verconia Pruvot-Fol, 1931
     • Família Hexabranchidae Bergh, 1891
      • Gènere Hexabranchus Ehrenberg, 1828
    • Superfamília Onchidoridoidea Gray, 1827
     • Família Aegiridae P. Fischer, 1883
      • Gènere Aegires Lovén, 1844
      • Gènere Notodoris Bergh, 1875
     • Família Akiodorididae Millen & Martynov, 2005
      • Gènere Akiodoris Bergh, 1879
      • Gènere Armodoris Minichev, 1972
      • Gènere Doridunculus G.O. Sars, 1878
      • Gènere Echinocorambe Valdés & Bouchet, 1998
      • Gènere Prodoridunculus Thiele, 1912
     • Família Calycidorididae Roginskaya, 1972
      • Gènere Calycidoris Abraham, 1876
      • Gènere Diaphorodoris Iredale & O’Donoghue, 1923
     • Família Corambidae Bergh, 1871
      • Gènere Corambe Bergh, 1869
      • Gènere Loy Martynov, 1994
      • Gènere Hypobranchiaea A. Adams, 1847 (taxon inquirendum)
     • Família Goniodorididae H. Adams & A. Adams, 1854
      • Gènere Ancula Lovén, 1846
      • Gènere Goniodoridella Pruvot-Fol, 1933
      • Gènere Goniodoris Forbes & Goodsir, 1839
      • Gènere Lophodoris G.O. Sars, 1878
      • Gènere Murphydoris Sigurdson, 1991
      • Gènere Okenia Menke, 1830
      • Gènere Spahria Risbec, 1928
      • Gènere Trapania Pruvot-Fol, 1931
     • Família Onchidorididae Gray, 1827
      • Gènere Acanthodoris Gray, 1850
      • Gènere Adalaria Bergh, 1878
      • Gènere Knoutsodonta Hallas & Gosliner, 2015
      • Gènere Onchidoris Blainville, 1816
      • Gènere Onchimira Martynov, Korshunova, Sanamyan N. & Sanamyan K., 2009
    • Superfamília Phyllidioidea Rafinesque, 1814
     • Família Dendrodorididae O’Donoghue, 1924 (1864)
      • Gènere Cariopsilla Ortea & Espinosa, 2006
      • Gènere Dendrodoris Ehrenberg, 1831
      • Gènere Doriopsilla Bergh, 1880
     • Família Mandeliidae Valdés & Gosliner, 1999
      • Gènere Mandelia Valdés & Gosliner, 1999
     • Família Phyllidiidae Rafinesque, 1814
      • Gènere Ceratophyllidia Eliot, 1903
      • Gènere Phyllidia Cuvier, 1797
      • Gènere Phyllidiella Bergh, 1869
      • Gènere Phyllidiopsis Bergh, 1876
      • Gènere Reticulidia Brunckhorst, 1990
    • Superfamília Polyceroidea Alder & Hancock, 1845
     • Família Polyceridae Alder & Hancock, 1845
      • Subfamília Kalinginae Pruvot-Fol, 1956
       • Gènere Kalinga Alder & Hancock, 1864
      • Subfamília Kankelibranchinae Ortea, Espinosa & Caballer, 2005
       • Gènere Kankelibranchus Ortea, Espinosa & Caballer, 2005
      • Subfamília Nembrothinae Burn, 1967
       • Gènere Martadoris Willan & Chang, 2017
       • Gènere Nembrotha Bergh, 1877
       • Gènere Roboastra Bergh, 1877
       • Gènere Tambja Burn, 1962
       • Gènere Tyrannodoris Willan & Chang, 2017
      • Subfamília Polycerinae Alder & Hancock, 1845
       • Gènere Greilada Bergh, 1894
       • Gènere Palio Gray, 1857
       • Gènere Polycera Cuvier, 1816
       • Gènere Polycerella A. E. Verrill, 1880
       • Gènere Thecacera Fleming, 1828
      • Subfamília Triophinae Odhner, 1941
       • Gènere Colga Bergh, 1880
       • Gènere Crimora Alder & Hancock, 1862
       • Gènere Heteroplocamus W. R. B. Oliver, 1915
       • Gènere Holoplocamus Odhner, 1926
       • Gènere Joubiniopsis Risbec, 1928
       • Gènere Kaloplocamus Bergh, 1880
       • Gènere Limacia O. F. Müller, 1781
       • Gènere Plocamopherus Rüppell & Leuckart, 1828
       • Gènere Triopha Bergh, 1880
    • Superfamília Doridoidei no assignats
     • Família Okadaiidae Baba, 1930
      • Gènere Vayssierea Risbec, 1928
   • Infraordre Bathydoridoidei
    • Superfamília Bathydoridoidea Bergh, 1891
     • Família Bathydorididae Bergh, 1891
      • Gènere Bathydoris Bergh, 1884
      • Gènere Doriodoxa Bergh, 1899
      • Gènere Prodoris Baranetz & Minichev, 1995
  • Subordre Cladobranchia
   • Superfamilia Aeolidioidea Gray, 1827
    • Família Aeolidiidae Gray, 1827
     • Gènere Aeolidia Cuvier, 1798
     • Gènere Aeolidiella Bergh, 1867
     • Gènere Anteaeolidiella M. C. Miller, 2001
     • Gènere Baeolidia Bergh, 1888
     • Gènere Berghia Trinchese, 1877
     • Gènere Bulbaeolidia Carmona, Pola, Gosliner & Cervera, 2013
     • Gènere Cerberilla Bergh, 1873
     • Gènere Limenandra Haefelfinger & Stamm, 1958
     • Gènere Spurilla Bergh, 1864
     • Gènere Zeusia Korshunova, Zimina & Martynov, 2017
    • Família Babakinidae Roller, 1973
     • Gènere Babakina Roller, 1973
    • Família Facelinidae Bergh, 1889
     • Gènere Adfacelina Millen & Hermosillo, 2012
     • Gènere Algarvia Garcia-Gomez & Cervera, 1990
     • Gènere Amanda Macnae, 1954
     • Gènere Anetarca Gosliner, 1991
     • Gènere Antonietta Schmekel, 1966
     • Gènere Austraeolis Burn, 1962
     • Gènere Bajaeolis Gosliner & Behrens, 1986
     • Gènere Burnaia M. C. Miller, 2001
     • Gènere Caloria Trinchese, 1888
     • Gènere Cratena Bergh, 1864
     • Subfamília Crateninae Bergh, 1889
      • Gènere Echinopsole Macnae, 1954
      • Gènere Emarcusia Roller, 1972
      • Gènere Facelina Alder & Hancock, 1855
     • Subfamília Facelininae Bergh, 1889
      • Gènere Facelinopsis Pruvot-Fol, 1954
     • Subfamília Favorininae Bergh, 1889
      • Gènere Dicata Schmekel, 1967
      • Gènere Dondice Marcus, 1958
      • Gènere Godiva Macnae, 1954
      • Gènere Favorinus Gray, 1850
      • Gènere Hermissenda Bergh, 1879
      • Gènere Hermosita Gosliner & Behrens, 1986
      • Gènere Herviella Baba, 1949
     • Subfamília Herviellinae Burn, 1967
      • Gènere Jason M. C. Miller, 1974
      • Gènere Learchis Bergh, 1896
      • Gènere Moridilla Bergh, 1888
      • Gènere Nanuca Marcus, 1957
      • Gènere Noumeaella Risbec, 1937
      • Gènere Palisa Edmunds, 1964
      • Gènere Pauleo Millen & Hamann, 1992
      • Gènere Phidiana Gray, 1850
      • Gènere Phyllodesmium Ehrenberg, 1831
      • Gènere Pruvotfolia Tardy, 1969
      • Gènere Pteraeolidia Bergh, 1875
     • Subfamília Pteraeolidiinae Risbec, 1953
      • Gènere Sakuraeolis Baba, 1965
      • Gènere Setoeolis Baba & Hamatani, 1965
    • Família Glaucidae Gray, 1827
     • Gènere Glaucus Forster, 1777
    • Família Piseinotecidae Edmunds, 1970
     • Gènere Piseinotecus Er. Marcus, 1955
    • Família Pleurolidiidae Burn, 1966
     • Gènere Pleurolidia Burn, 1966
     • Gènere Protaeolidiella Baba, 1955
    • Família Unidentiidae Millen & Hermosillo, 2012
     • Gènere Pacifia Korshunova et al 2017
     • Gènere Unidentia Millen & Hermosillo, 2012
   • Superfamilia Arminoidea Iredale & O’Donoghue, 1923 (1841)
    • Família Arminidae Iredale & O’Donoghue, 1923 (1841)
     • Gènere Armina Rafinesque, 1814
     • Gènere Atthila Bergh, 1899
     • Gènere Dermatobranchus van Hasselt, 1824
     • Gènere Heterodoris Verrill & Emerton, 1882
     • Gènere Histiomena Mörch, 1860
     • Gènere Pleurophyllidiella Eliot, 1903
     • Gènere Pleurophyllidiopsis Tchang, 1934
    • Família Doridomorphidae Er. Marcus & Ev. Marcus, 1960 (1908)
     • Gènere Doridomorpha Eliot, 1903
   • Superfamilia Dendronotoidea Allman, 1845
    • Família Dendronotidae Allman, 1845
     • Gènere Dendronotus Alder & Hancock, 1845
    • Família Dotidae Gray, 1853
     • Gènere Caecinella Bergh, 1870
     • Gènere Doto Oken, 1815
     • Gènere Kabeiro Shipman & Gosliner, 2015
     • Gènere Miesea Er. Marcus, 1961
    • Família Hancockiidae MacFarland, 1923
     • Gènere Hancockia Gosse, 1877
    • Família Scyllaeidae Alder & Hancock, 1855
     • Gènere Crosslandia Eliot, 1902
     • Gènere Notobryon Odhner, 1936
     • Gènere Scyllaea Linnaeus, 1758
    • Família Tethydidae Rafinesque, 1815
     • Gènere Melibe Rang, 1829
     • Gènere Tethys Linnaeus, 1767
   • Superfamilia Doridoxoidea Bergh, 1899
    • Família Doridoxidae Bergh, 1899
     • Gènere Doridoxa Bergh, 1899
   • Superfamilia Fionoidea Gray, 1857
    • Família Abronicidae Korshunova et al. 2017
     • Gènere Abronica Cella, Carmona, Ekimova, Chichvarkhin, Schepetov & Gosliner, 2016
    • Família Calmidae Iredale & O’Donoghue, 1923
     • Gènere Calma Alder & Hancock, 1855
    • Família Cuthonellidae Miller, 1971
     • Gènere Cuthonella Bergh, 1884
    • Família Cuthonidae Odhner, 1934
     • Gènere Cuthona Alder & Hancock, 1855
    • Família Eubranchidae Odhner, 1934
     • Gènere Eubranchus Forbes, 1838
     • Gènere Leostyletus Martynov, 1998
    • Família Fionidae Gray, 1857
     • Gènere Fiona Alder & Hancock [in Forbes & Hanley], 1853
     • Gènere Tergiposacca Cella, Carmona, Ekimova, Chichvarkhin, Schepetov & Gosliner, 2016
     • Gènere Zatteria Eliot, 1902
    • Família Lomanotidae Bergh, 1890
     • Gènere Lomanotus Vérany, 1844
    • Família Murmaniidae Korshunova et al 2017
     • Gènere Murmania Martynov, 2006
    • Família Pinufiidae Er. Marcus & Ev. Marcus, 1960
     • Gènere Pinufius Er. Marcus & Ev. Marcus, 1960
    • Família Tergipedidae Bergh, 1889
     • Gènere Tergipes Cuvier, 1805
    • Família Trinchesiidae F. Nordsieck, 1972
     • Gènere Catriona Winckworth, 1941
     • Gènere Diaphoreolis Iredale & O’Donoghue, 1923
     • Gènere Phestilla Bergh, 1874
     • Gènere Rubramoena Cella, Carmona, Ekimova, Chichvarkhin, Schepetov & Gosliner, 2016
     • Gènere Selva Edmunds, 1964
     • Gènere Tenellia A. Costa, 1866
     • Gènere Trinchesia Ihering, 1879
     • Gènere Zelentia Korshunova, Martynov & Picton, 2017
   • Superfamilia Flabellinoidea Bergh, 1889
    • Família Apataidae Korshunova et al 2017
     • Gènere Apata Korshunova et al 2017
     • Gènere Tularia Burn, 1966
    • Família Coryphellidae Bergh, 1889
     • Gènere Borealea Korshunova et al 2017
     • Gènere Coryphella M. E. Gray, 1850
     • Gènere Fjordia Korshunova et al 2017
     • Gènere Gulenia Korshunova et al 2017
     • Gènere Himatina Thiele, 1931
     • Gènere Itaxia Korshunova et al 2017
     • Gènere Microchlamylla Korshunova et al 2017
     • Gènere Occidenthella Korshunova et al 2017
     • Gènere Orienthella Korshunova et al 2017
    • Família Cumanotidae Odhner, 1907
     • Gènere Cumanotus Odhner, 1907
    • Família Flabellinidae Bergh, 1889
     • Gènere Calmella Eliot, 1910
     • Gènere Carronella Korshunova et al 2017
     • Gènere Coryphellina O’Donoghue, 1929
     • Gènere Edmundsella Korshunova et al 2017
     • Gènere Flabellina Gray, 1833
     • Gènere Paraflabellina Korshunova et al 2017
    • Família Flabellinopsidae Korshunova et al 2017
     • Gènere Baenopsis Korshunova et al 2017
     • Gènere Flabellinopsis MacFarland, 1966
    • Família Notaeolidiidae Eliot, 1910
     • Gènere Notaeolidia Eliot, 1905
    • Família Paracoryphellidae M. C. Miller, 1971
     • Gènere Chlamylla Bergh, 1886
     • Gènere Paracoryphella M. C. Miller, 1971
     • Gènere Polaria Korshunova et al 2017
     • Gènere Ziminella Korshunova et al 2017
    • Família Samlidae Korshunova et al 2017
     • Gènere Luisella Korshunova et al 2017
     • Gènere Samla Bergh, 1900
   • Superfamilia Proctonotoidea Gray, 1853
    • Família Curnonidae d’Udekem d’Acoz, 2017
     • Gènere Curnon d’Udekem d’Acoz, 2017
     • Gènere Pseudotritonia Thiele, 1912
    • Família Dironidae Eliot, 1910
     • Gènere Dirona MacFarland, 1905
    • Família Lemindidae Griffiths, 1985
     • Gènere Leminda Griffiths, 1985
    • Família Proctonotidae Gray, 1853
     • Gènere Bonisa Gosliner, 1981
     • Gènere Caldukia Burn & M. C. Miller, 1969
     • Gènere Galeojanolus M. C. Miller, 1971
     • Gènere Janolus Bergh, 1884
     • Gènere Proctonotus Alder & Hancock, 1844
   • Superfamilia Tritonioidea Lamarck, 1809
    • Família Tritoniidae Lamarck, 1809
     • Gènere Marianina Pruvot-Fol, 1931
     • Gènere Marionia Vayssière, 1877
     • Gènere Marioniopsis Odhner, 1934
     • Gènere Paratritonia Baba, 1949
     • Gènere Tochuina Odhner, 1963
     • Gènere Tritonia Cuvier, 1798
     • Gènere Tritonidoxa Bergh, 1907
     • Gènere Tritoniella Eliot, 1907
     • Gènere Tritoniopsis Eliot, 1905
   • Superfamília Cladobranchia no assignats
    • Família Bornellidae Bergh, 1874
     • Gènere Bornella Gray, 1850
     • Gènere Bornellopsis O’Donoghue, 1929
    • Família Embletoniidae Pruvot-Fol, 1954
     • Gènere Embletonia Alder & Hancock, 1851
    • Família Goniaeolididae Odhner, 1907
     • Gènere Goniaeolis M. Sars, 1861
    • Família Heroidae Gray, 1857
     • Gènere Hero Alder & Hancock, 1855
    • Família Madrellidae Preston, 1911
     • Gènere Eliotia Vayssière, 1909
     • Gènere Madrella Alder & Hancock, 1864
    • Família Phylliroidae Menke, 1830
     • Gènere Cephalopyge Hanel, 1905
     • Gènere Phylliroe Péron & Lesueur, 1810
    • Família Pseudovermidae Thiele, 1931
     • Gènere Pseudovermis Perejaslavtzeva, 1891
    • Gènere Trivettea Bertsch, 2014

Subordres principals de nudibranquis:

Peltodoris atromaculata

Doridina

Janolus cristatus by Enric Madrenas

Cladobranchia

Bibliografia

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.