Estret de Gibraltar

Aquestes són les espècies de mol·luscs opistobranquis conegudes actualment a les costes de l’estret de Gibraltar segons Martínez-Chacón (2018), adaptades als canvis taxonòmics proposats per les darreres publicacions::

Cap espècie del superordre Acochlidiimorpha s’esmenta aquí donat que no hi ha estudis d’aquest grup a les costes de l’estret de Gibraltar.

Bibliografia

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Estret de Gibraltar" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 03/01/2019. Accedit: 04/03/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=27803)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.