Estret de Gibraltar

Aquestes són les espècies de mol·luscs opistobranquis conegudes actualment a les costes de l’estret de Gibraltar segons Martínez-Chacón (2018), adaptades als canvis taxonòmics proposats per les darreres publicacions::

Cap espècie del superordre Acochlidiimorpha s’esmenta aquí donat que no hi ha estudis d’aquest grup a les costes de l’estret de Gibraltar.

Bibliografia

    Bouchet, P., Rocroi, J. P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., … Strong, E. (2017). Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. Malacologia 61(1-2): 1-526.
    Cervera, J. L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquías, M. A. E., Templado, J., Ballesteros, M., … Megina, C. (2004). An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
    Martínez-Chacón, M. (2018). Nudibranquios de la isla de Tarifa, pequeñas joyas del estrecho de Gibraltar. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Retrieved from http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2018/nudibranquios_tarifa/nudibranquios_tarifa_web.pdf

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Miquel Pontes (2012-2020) "Estret de Gibraltar" in OPK-Opistobranquis, Published: 03/01/2019, Accessed: 03/04/2020 at (https://opistobranquis.info/ca/YCMZ6)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.