Estret de Gibraltar

Aquestes són les espècies de mol·luscs opistobranquis conegudes actualment a les costes de l’estret de Gibraltar segons Martínez-Chacón (2018), adaptades als canvis taxonòmics proposats per les darreres publicacions::

Cap espècie del superordre Acochlidiimorpha s’esmenta aquí donat que no hi ha estudis d’aquest grup a les costes de l’estret de Gibraltar.

Bibliografia

    Bouchet, P., J. P. Rocroi, B. Hausdorf, A. Kaim, Y. Kano, A. Nützel, P. Parkhaev, M. Schrödl, and E. Strong. 2017. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. Malacologia. 61: 1–526.
    Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
    Martínez-Chacón, M. 2018. Nudibranquios de la isla de Tarifa, pequeñas joyas del estrecho de Gibraltar. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Estret de Gibraltar" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 03/01/2019. Accedit: 09/12/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=27803)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.