Coloració: Estratègia de defensa

Probablement la característica més fascinant dels opistobranquis és la seva diversitat en formes corporals i colors. Aquests abarquen des dels que s’assemblen al substrat on viuen per mirar de passar desapercebuts, el que es coneix com a cripsi, fins els que anuncien la seva presència amb colors ben cridaners, el què es coneix com a coloració aposemàtica.

Els colors dels opistobranquis, com amb les papallones, els ocells i els peixos dels atols coral·lins, no es deu a un tema estètic, sinó a una funció biològica molt important: la defensa.

Hi ha diferents estratègies de defensa:

La coloració dels opistobranquis: la cripsi

Diapositiva11

Diapositiva12

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Coloració: Estratègia de defensa" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 25/12/2012. Accedit: 04/03/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=5803)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.