« Limapontia capitata

Limapontia capitata 3mm @ Menai Strait (Wales) April 2011 by Ian Smith

Limapontia capitata 3mm @ Menai Strait (Wales) April 2011 by Ian Smith

Limapontia capitata 3mm @ Menai Strait (Wales) April 2011 by Ian Smith

Limapontia capitata 3mm @ Menai Strait (Wales) April 2011 by Ian Smith