Haminoea orbignyana

Haminoea orbignyana (de Férussac, 1822)

Haminoea orbignyana @ Portugal per João Pedro Silva

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Cephalaspidea  

 

Superfamily

Haminoeoidea  

 

Family

Haminoeidae  

 

Genus

Haminoea  

 

Species

Haminoea orbignyana  (A. Férussac, 1822)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 140076).
Sinònims

 • Bulla orbignyana de Férussac, 1822
 • Haminea dilatata Leach, 1852
 • Haminea temarana Pruvot-Fol, 1953

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Orbignyana. Dedicada al Prof. Alcide Charles Victor Dessalines d’Orbigny, (1802-1857). A La Rochelle (França) d’Orbigny es va familiaritzar amb la fauna marina i va decidir dedicar la seva vida als estudis d’història natural. Paleontòleg i zoòleg, principalment foraminiferòleg, va ser un dels deixebles de Cuvier. Entre 1826 i 1833 va ser enviat pel Museu de París a una expedició de recol·leció de mostres a Amèrica del Sud.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Haminoea orbignyana
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Haminoea orbignyana basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Álvarez Orive, L. Á. 1994. Relaciones inter e intraespecífica en Moluscos del orden Cephalaspidea: una aproximación biológica y química. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Sevilla, Spain: 243 pp.
  Ballesteros, M. 1984. Adiciones a la fauna de opistobranquios de Cubellas (Tarragona). Miscelánea Zoológica 8: 41-49.
  Ballesteros, M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2: 163–188.
  Ballesteros, M., A. Barrajón, A. Luque, D. Moreno, P. Talavera, and J. Templado. 1986. Contribución al conocimiento de los Moluscos Gasterópodos marinos de Almería. Iberus, 6: 39-57.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6: 1–28.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Coelho, R., M. Malaquias, and G. Calado. 2006. Calliopaea bellula feeding upon egg-masses of Haminoea orbignyana: oophagy among opisthobranch molluscs. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 86(2):423-424.
  Ferussac, A. E. J. P. J. F. D. d. 1822. Tableaux systematiques des animaux mollusques, classes en familles naturelles, dans lesquels ou est etabli la concordance de tous les systemes. Suivis d’un Prodrome General, xlvii + 110 pp.
  Giribet, G., and A. Peñas. 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). Iberus 15 (1): 41-93.
  Hidalgo, J. C. 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoología (Madrid) 30: 752 pp.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Moro, L., J. L. Martín Esquivel, M. J. Garrido Sanahuja, and I. Izquierdo Zamora. 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
  Oskars, T. R., P. Bouchet, and M. A. E. Malaquias. 2015. A new phylogeny of the Cephalaspidea (Gastropoda: Heterobranchia)based on expanded taxon sampling and gene markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 89 (2015) 130–150.
  Pontes, M., X. Salvador, A. Parera, G. Álvarez, and M. Ballesteros. 2021. Biodiversity in anthropized marinas. The case of the Barcelona Forum bathing area (Spain), Monografies de la Societat Catalana d’Història Natural. Institució Catalana d’Història Natural, Barcelona.
  Silva, J. P. 2008. Haminoea orbignyana accessed through: Hypselodoris, Lesmas do Mar on 2014-12-21. (http://hypselodoris.blogspot.pt/2012/06/haminoea-orbignyana-ferussac-1822.html).
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Trainito, E., and M. Doneddu. 2014. Nudibranchi del Mediterraneo, 2nd. ed. Il Castello.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Haminoea orbignyana" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 05/10/2013. Accedit: 04/12/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=10699)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.