Doridaci 002

Dades:
Data: 29-12-2011
Localització: Caials, Cadaqués
Temperatura de l’aigua: 14ºC
Fondària: 24 m

Altres fotos