Pyrunculus fourierii

Pyrunculus fourierii  (Audouin, 1826)

Pyrunculus fourierii (Audouin,1826) @ Mersin, Turkey per Joop Trausel and Frans Slieker (Natural History Museum Rotterdam)

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Cephalaspidea  

 

Superfamily

Bulloidea  

 

Family

Retusidae  

 

Genus

Pyrunculus  

 

Species

Pyrunculus fourierii  (Audouin, 1826)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 181174).
Sinònims

 • Bulla fourierii Audouin, 1826 (original)
 • Retusa fourierii (Audouin, 1826)

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Fourierii. Probablement dedicada al conegut matemàtic francès Baró Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), que va prendre part en la expedició de Napoleó a Egipte, entre 1798 i 1801.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Pyrunculus fourierii
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Pyrunculus fourierii basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Pyrunculus fourierii

Bibliografia

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Pyrunculus fourierii" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 01/05/2015. Accedit: 30/01/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/jalUL)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.