Doto sp.

Doto sp. per Enric Madrenas

Discussió
Inicialment classificada com a Doto maculata. El tret diferencial de Doto maculata és que el tubercle apical dels cerata NO té un punt fosc, com sí que tenen les espècies de complex Doto coronata (que no és una espècie, sinó un grup d’espècies críptiques) o Doto eireana.

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel, Manuel Ballesteros, Enric Madrenas (2023) "Doto sp." a OPK-Opistobranquis. Publicat: 23/01/2021. Accedit: 05/03/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31465)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.