Trapania sp.

Trapania sp @ Cala Olivera, Eivissa per Joan Pereyra

Discussió
Aquesta Trapania va ser fotografiada a la costa occidental de l’illa d’Eivissa per Joan Pereyra, el febrer de 2021. L’esquema de colors del cos no correspon a cap espècie coneguda.

Altres fotos

    No tenim (més) fotos de Trapania sp.

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Trapania sp." a OPK-Opistobranquis. Publicat: 12/02/2021. Accedit: 13/04/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=31582)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.