Doridaci 001

Dades:
Data: 16-09-2013
Localització: Aiguafreda
Temperatura de l’aigua: 21.5ºC
Fondària: 9.7 m
Hàbitat: infralapidícola

Altres fotos