Bursatella leachii Blainville, 1817 (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia), una reeixida llebre de mar global

Miquel Pontes1 i Manuel Ballesteros 1, 2

1VIMAR, Vida Marina
2Professor Emèrit, Universitat de Barcelona, mballesteros@ub.edu

Introducció

Les llebres de mar (Gastropoda, Heterobranchia, Aplysiida) són mol·luscs que viuen en mars temperats, subtropicals o tropicals. Cap espècie no viu en mars polars. La majoria de les aproximadament 80 espècies conegudes són de talla mitjana a gran i la seva alimentació és estrictament herbívora. Moltes de les espècies de llebres de mar tenen unes prolongacions laterals del cos (conegudes com a paràpodes ) ben desenvolupats que permet, a algunes espècies, utilitzar-los com a aletes per a la natació, com passa, per exemple, amb Aplysia fasciata i Akera bullata .

L’espècie Bursatella leachii, protagonista d’aquest article, és una llebre de mar que no comparteix aquestes característiques, ja que els seus paràpodes estan fusionats, deixant només un petit orifici que comunica amb la cavitat paleal. A OPK (Ballesteros et al ., 2023) es pot aprofundir en la curiosa morfologia d’aquesta espècie, així com també en diferents aspectes de la seva biologia. Aquesta espècie prefereix viure en fons soms i d’aigües calmes on creixen algues macroscòpiques i fanerògames marines. A la Mediterrània sol localitzar-se en fons sorrencs o fangosos de badies, llacunes litorals o l’interior de ports, sovint en praderies de Caulerpa prolifera o de fanerògames com Zostera noltei , Cymodocea nodosa i Posidonia oceanica, encara que s’alimenta principalment de diatomees, cianobactèries i detritus, però ocasionalment es pot alimentar d’algues (Paige, 1988).

Però Bursatella leachii té algunes incògnites, alguna impossible de resoldre com, per exemple, l’origen exacte dels primers exemplars capturats que van donar lloc al seu reconeixement com a espècie. No es coneix la seva localitat tipus, com ja s’indica al volum 5 del Dictionnaire des Sciences Naturelles (Blainvile, 1817) editat pel famós naturalista francès Georges Cuvier, que escriu en el seu idioma original en francès a l’entrada de Bursatella : “On ignore sa patrie” (Figura 1). Més tard Eales & Engel (1935) indiquen que l’holotip, dipositat al British Museum de Londres, va ser recol·lectat a “Indian Seas”, suposadament en alguna zona on l’Oceà Índic banya les costes de l’Índia, sense especificar cap localitat tipus.

Figura 1. Descripción original de la especie Bursatella leachii en la obra de Cuvier (1817).

Figura 1. Descripció original de Bursatella leachii per Cuvier (1817).

D’altra banda, a causa de la seva gran variabilitat cromàtica i a la seva àmplia distribució geogràfica, s’han descrit nombroses espècies incloses en els gèneres Aclesia, Aplysia, Barnadaclesia, Notarchus i Ramosaclesia o subespècies de Bursatella que, actualment, es consideren sinònims de B. leachii (Bazzicalupo et al., 2020; WoRMS, 2023) (Taula I).

Taula I. Llista d'espècies i subespècies considerades sinònimes de B. leachii segons WoRMS i l'àrea geogràfica on van ser citades.

SinònimÀrea geogràfica
Bursatella leachii leachii Blainville, 1817Mar de la India
Bursatella savigniana Audouin, 1826Mar Rojo
Bursatella leachii savigniana Audouin, 1826Mar Rojo
Aplysia pleii Rang, 1828Atlántico occidental, Antillas
Bursatella leachii pleii (Rang, 1828)Atlántico occidental, Antillas
Notarchus laciniatus Rüppell & Leuckart, 1830Mar Rojo
Aplysia cirrhifera Quoy & Gaimard, 1832Índico, Isla Mauricio
Bursatella lacinulata A. Gould, 1852Atlántico occidental, Brasil
Bursatella leachii lacinulata A. Gould, 1852Atlántico occidental, Brasil
Notarchus cirrosus W. Stimpson, 1855Pacífico occidental, Mar de China y Japón
Aclesia glauca Cheeseman, 1878Pacífico sur, Nueva Zelanda
Notarchus intrapictus Cockerell, 1893Atlántico occidental, Jamaica
Notarchus brevipes Hägg, 1904Mar Rojo
Aclesia freeri L. E. Griffin, 1912Pacífico occidental, Filipinas
Aclesia africana Engel, 1926Sudáfrica
Bursatella leachii africana (Engel, 1926)Sudáfrica
Aclesia rosea Engel, 1926África occidental
Bursatella leachii rosea (Engel, 1926)África occidental
Notarchus villosus O'Donoghue, 1929Sudáfrica
Ramosaclesia rex J. K. Allan, 1932Australia
Bursatella leachii hirasei Eales & Engel, 1935Japón
Bursatella leachii guineensis Bebbington, 1969Atlántico oriental, Ghana

 

Fins fa molt poc B. leachii era considerada com l’única espècie del gènere Bursatella , amb una distribució circumtropical i amb presència també en mars temperats com el mar Mediterrani. No obstant això, Bazzicalupo et al. (2020) i Nimbs & Wilson (2020) mitjançant mètodes d’anàlisi molecular aconsegueixen establir dues noves espècies, B. ocelligera i B. hirsuta, la distribució de les quals és l’Oceà Pacífic central i occidental, respectivament. Encara no se sap per què B. leachii no s’ha trobat encara al llarg de les costes americanes de l’Oceà Pacífic ni a les costes europees de l’Oceà Atlàntic.

Una altra incògnita de B. leachii era relativa tant a la seva presència com a l’origen dels exemplars trobats a la mar Mediterrània. En aquest mar, la presència de B. leachii és relativament recent, sent la primera cita d’aquesta espècie (O´Donoghue & White, 1940) a les costes d’Israel el 1940 i, des de llavors, hi ha nombroses cites que semblaven indicar-ne l’expansió des de la conca oriental del Mediterrani cap a l’occidental, per la qual cosa se’n postulava l’arribada a la Mediterrània mitjançant una migració lessepsiana procedent del Mar Roig. Tot i això, els resultats d’un treball recent (Bazzicalupo et al., 2018), en comparar diferents exemplars de l’Atlàntic, de l’Indopacífic i del Mediterrani, ha comprovat que els exemplars mediterranis tenen més afinitats en els seus haplotips amb els de procedència atlàntica que amb els d’origen indopacífic, suggerint llavors la hipòtesi d’una migració de l’espècie des de l’Atlàntic fins a la Mediterrània a través de l’Estret de Gibraltar. Això ha estat corroborat també per un altre treball més recent (Córdoba et al., 2023) en estudiar exemplars recol·lectats a les costes catalanes (NE Spain).

En aquest article es proporciona una extensa taula amb els registres localitzats de B. leachii a nivell global obtinguts a través de publicacions científiques, en dades d’exemplars conservats a museus o centres de recerca, a diferents plataformes d’Internet confirmades mitjançant fotografies o mitjançant dades inèdites dels autors. També es discuteix la presència i l’expansió de l’espècie a les costes de Catalunya.

 

Resultats i discussió

A la Taula II apareixen tots els registres de B. leachii localitzats als diferents treballs consultats. Es pot observar com les cites més antigues del s. XIX i principis del s. XX corresponen en general a zones marines tropicals o subtropicals, situades geogràficament al voltant de la cita original de l’espècie (costes de l’Índia o de l’Oceà Índic). A partir dels anys 30 del s. XX, l’espècie és citada en nombroses localitats de la costa del Pacífic d’Austràlia, Florida, Sud-àfrica, també a Japó, al Carib, al Golf de Mèxic, Nova Zelanda, Brasil, les Filipines, la Polinèsia francesa i l’Índia. A la Mediterrània es coneix la seva presència des de la dècada dels 40 del s. XX.

Totes aquestes dades ens indiquen que la seva àrea de distribució està entre les latituds 40ºN i 40ºS de gairebé tots els mars. A l’Oceà Atlàntic el seu límit septentrional a la costa d’Amèrica del Nord són els 35ºN de Carolina del Nord (USA) (Kruczynski & Porter, 1969) mentre que el seu límit meridional són els 25º34’S de Pontal do Sul, Brasil. A les costes de l’Atlàntic oriental, fins ara només s’ha citat a les Illes Canàries, a l’arxipèlag de Cap Verd, Senegal, Ghana, Sierra Leone i Sud-àfrica. No hi ha cap cita de l’espècie a les costes atlàntiques del continent europeu. A l’Oceà Índic s’ha registrat l’espècie al Mar Roig, a l’illa Maurici ia les costes de l’Índia. Al Pacífic s’ha citat des dels 34ºN a Fukeko (Japó), fins als 38ºS a Flinders Reef (Austràlia). En aquest oceà hi ha nombroses cites de B. leachii a les costes orientals d’Austràlia, que es considera com un “hotspot” de les llebres de mar a nivell mundial (Nimbs et al . 2016); també s’ha citat al Mar del Japó, a les Filipines, Nova Zelanda i a la Polinèsia francesa. Com ja s’ha indicat, no hi ha cap cita de l’espècie a les costes americanes de l’Oceà Pacífic, possiblement a causa dels corrents d’aigües fredes com el de Humboldt o el corrent de Califòrnia, així com els fenòmens d’afloraments d’aigües profundes i fredes que converteixen aquestes costes en no favorables per a nombroses espècies d’aigües càlides o temperades com B. leachii .

El Mar Mediterrani s’ha convertit en les darreres dècades en un veritable “hotspot” per a la distribució geogràfica de B. leachii . Des que va ser citada per primera vegada el 1940, els registres d’aquesta espècie a la Mediterrània han augmentat gairebé de manera exponencial. És cert que durant aquestes darreres dècades els estudis de biodiversitat marina mediterrània s’han multiplicat, no només a les costes del Sud d’Europa, sinó que també s’han incorporat a la investigació científics i naturalistes de països com el Marroc, Tunísia, Algèria, Líbia i Egipte, que han contribuït a conèixer molt millor la distribució de nombroses espècies. Es postula també sobre el fenomen conegut com a “tropicalització” de les aigües del Mediterrani, que estan patint un escalfament ostensible en general i que està permetent l’arribada i colonització per part de nombroses espècies “termòfiles”, ja siguin procedents de l’Indopacífic (migració lessepsiana ) com de l’Atlàntic subtropical, que sembla ser el cas de B. leachii .

Selfati et al. (2017) proporcionen una taula amb totes les cites de B. leachii per països a les costes mediterrànies. Itàlia és el país del Mediterrani amb més cites de B. leachii, tant a les costes occidentals com a les de l’Adriàtic, on l’espècie ha estat citada en nombroses ocasions des dels anys 70 del s. XX. Als altres països riberencs del Mediterrani s’ha assenyalat la presència de B. leachii i cronològicament en l’ordre següent: a les costes d’Israel/Palestina es coneix des del 1940 (O´Donoghue & White, 1940), a Turquia des del 1959 ( Swennen 1969), a l’illa de Malta des del 1969 (Bebbington, 1970), a Egipte des del 1975 (Barash & Danin, 1977), a Grècia des del 1975 (Barash & Danin, 1986), a Tunísia des del 1982 (Antit et al., 2011), a Croàcia des del 1986 (Jaklin & Vio, 1989), al Líban des del 1999 (Zenetos et al., 2004), a Líbia des del 2000 (Zgozi et al. (2002) [fide Bazairi (2013)], a Eslovènia des del 2001 (Lipej et al., 2008), a Algèria des del 2008 (Lamouti & Bachari in Eleftheriou et al., 2011), a Montenegro des del 2009 (Mačić & Kljaji, 2012), a Albània des del 2013 (Xharahi et al. in Gerovasileiou et al., 2017), a França des del 2014 (Riondy et al., 2017), a les costes marroquines se’n coneix la presència des de l’any 2016 (Selfati et al., 2016) i a l’illa de Xipre des del 2016 (Lipej et al., 2017).

A la Península Ibèrica no hi ha cites de l’espècie a les costes atlàntiques, però sí a les mediterrànies. Va ser citada per primera vegada per a aigües espanyoles a l’arxipèlag balear el 1996 per Oliver & Terrasa (2004), els quals troben exemplars de fins a 12 cm de llargada a diferents localitats de l’illa de Mallorca i en diferents dates, i fins i tot detecten l’agregació de nombrosos individus a la platja de s’Arenal, situada molt a prop de la ciutat de Palma de Mallorca. Aquests mateixos autors proporcionen un mapa del Mar Mediterrani amb les localitats on s’havien citat exemplars d’aquesta espècie fins a l’any 2004. A les costes peninsulars B. leachii va aparèixer més tard, va ser citada per primera vegada el 2007 al Delta de l’Ebre (Weitzmann et al ., 2007). Des de llavors s’ha citat en repetides ocasions de nou al Delta de l’Ebre (Ballesteros et al ., 2016), al Mar Menor (Izquierdo-Muñoz et al . [in] Nicolaidou et al ., 2012), a Roquetas de Mar , Almeria (Ibáñez-Yuste et al ., 2012) i a diverses localitats de Catalunya on, a més del Delta de l’Ebre s’ha citat a l’Ametlla de Mar, Vilanova i la Geltrú, Cubelles i, a partir de l’any 2016, a la zona de banys del Fòrum de Barcelona, ​​on hi ha una població estable des de llavors. També han estat observats exemplars a Creixell, Tarragona (Carles San Vicente, comunicació personal). Cal esperar que, si segueix el procés de “tropicalització” del Mar Mediterrani, l’espècie també podrà colonitzar la costa Nord de Catalunya, especialment la Costa Brava, on la temperatura de l’aigua a l’hivern baixa per sota dels 15ºC, i que és considerada la mínima per a la presència de poblacions estables.

Es comprova amb totes les dades dels registres de la Taula II, que B. leachii té una grandíssima capacitat de colonitzar àrees marines molt extenses d’aigües temperades o càlides. En un futur proper els efectes del canvi climàtic als oceans poden afavorir encara més l’expansió de l’espècie a les zones costaneres on encara no s’ha citat.

Taula II. Registres coneguts de Bursatella leachii a nivell mundial.

LocalitatObservador, Museu (o referència Online)Any ↓Mes  Dia
Krusadai Island, IndiaIndOBIS (2022)181772
Mar Rojo (como B. savigniana)Audouin (1826)1826
Antillas, Caribbean Sea (como B. pleii)Rang 1828)1828
Mar Rojo (como Notarchus laciniatus)Rüppert & Leuckart (1830)1830
Isla Mauricio, Océano Índico (como Aplysia cirrhifera)Quoy & Gaimard (1832)1832
Brasil (como Bursatella lacinulata)Gould (1852)1852
Mar de la china y Japón, Pacífico occidental (como Notarchus cirrosus)W. Stimpson (1855)1855
Nueva Zelanda, Pacífico Sur (como Aclesia glauca)Cheeseman (1878)1878
Kingston Harbor, South of, JamaicaUnited States Fish Commission, GBIF (2022)1884311
Jamaica, Atlántico occidental (como Notarchus intrapictus)Cockerell (1893)1893
Mar Rojo (como Notarchus brevipes)Hägg (1904)1904
Filipinas (Pacífico occidental (como Aclesia freeri)L. E. Griffin (1912)1912
Sudáfrica (como Aclesia africana)Engel (1926)1926
África occidental, Atlántico oriental (como Aclesia rosea)Engel (1926)1926
Sudáfrica (como Notarchus villosus)O´Donoghue (1929)1929
Australia (como Ramosaclesia rex)J. K. Allan (1932)1932
Hillsborough County, Florida, USAYale Peabody Museum - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1932329
Japón (como Bursatella leachii hirasei)Eales & Engel (1935)1935
Toroneos Kolpos, GreeceKoukouras (2000), OBIS (2022)193772
Triglia, Nea Propontida, GreeceKoukouras (2000), OBIS (2022)193772
Jupiter, Florida, USALyman, F. B., Florida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1938520
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)194097
Israel, Eastern MeditraneanO´Donoghue & White (1940)1940
Haifa Bay, Israel, Western MediterraneanEales (1970); Barash & Danin (1971)1955
Flinders, Victòria, AustràliaMuseums Victoria - Marine Invertebrates Collection195832
Mascot, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)195872
Lara, Antalya, Turkey, Eastern MediterraneanSwennen, 19611959425
Plettenberg Bay, South AfricaF.H. Zalbot, GBIF (2022)1961130
TurkeyZenetos et al. (2003)1961
S of Nature's Valley, South AfricaIziko South African Museum - Mollusc Collection, OBIS (2022)196172
Lakeside, Capetown, South AfricaIziko South African Museum - Mollusc Collection, OBIS (2022)1964915
Eden, NSW, AustràliaAustralian Museum Malacology Collection, GBIF (2022)196611
Goodwood Island, NSW, AustràliaF.Ryan Chatsworth, Australian Museum - Malacology, GBIF (2022)196711
Nadgee, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1967425
Guajira Peninsula, Off Puerto Estrella, ColombiaUnited States National Museums - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1968728
Myora, Queensland, AustraliaBebbington (1977)1968624
Muizenberg, South AfricaIziko South African Museum - Mollusc Collection, OBIS (2022)1968915
Ghana, Atlántico oriental (como Bursatella leachii guineensis)Bebbington (1969)1969
Carrabelle, Florida, USAAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)1970130
Malta, Central MediterraneanBebbington (1970)1970
Carrabelle, Florida, USAAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, OBIS (2022)197072
Israel, Eastern MeditraneanBarash & Danin (1971)1971
Galeta Island, Colón, PanamáUnited States National Museums - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1971119
Royal National Park, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1972924
Micalo Island, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)19721018
Canada Island, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1973626
Shoal Bay, N of Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection197389
Chios (north Aegean Islands), Greece, Western MediterraneanBarash & Danin (1986)1975
off Bardawil Lake (Northern Sinai), Egypt, western MediterraneanBarash & Danin (1977)1975
Tin Can Bay, QLD, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)19761022
Watsons Bay, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1977219
Salamina (Saronikos), Greece, Western MediterraneanBarash & Danin (1986)1977
Golfo di Taranto, Italy, Central MediterraneanTortorici & Panetta (1977)1977
Royal National Park, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1978917
Baia di Santa Panaglia, Siclia Island, Italy, Western MeditrraneanPiani (1980)1978
Golfo di Palermo, Sicily Island, Italy, Western MediterraneanCatalano &Parrinello (1978)1978
Watsons Bay, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1979820
Ashqelon, Israel, Western MediterraneanGil Gat, OPK (2022)1979928
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)1979106
Capo San Vito, Golfo di Taranto, Italy, Central MediterraneanPalazzi & Baccolini (1980)1980
Mar Piccolo, Golfo di Taranto, Italy, Central MediterraneanBello (1982)1981
San Juan Beach, Tenerife, Canary Islands Eastern AtlanticMoro et al. (2016)19828
Gulf of Gabès, Tunisia, Western MediterraneanAntit et al. (2011)1982
Bari Harbor, ItalyVaccarella and Pastorelli (1983) in Zenetos et al. (2016)198211
North Stradbroke Island, QLD, AustràliaQueensland Museum Molluscs - Marine records, OBIS (2022)1982414
South Adfiatic SeaVaccarella y Pastorelli 19831983
S. Padre Is. Texas, United StatesD. Hockaday, Texas Cooperative Wildlife Collection - Marine Invertebrates, GBIF (2022)1983712
Bari Harbor, ItalyVaccarella (1986) in Zenetos et al. (2016)198411
Ischia Island, Italy, West ern MediterraneanRusso (1987)1984
Golfo di Napoli, Italy, Western MediterraneanFasulo et al. (1984)1984
Laguna di Venezia, ItalyCesari et al. (1986); Cesari (1990; 1994) in Zenetos et al. (2016)198511
Sorgenti di Aurisina, Trieste, ItalyJaklin and Vio (1989) in Zenetos et al. (2016)198511
Timavo River stuary, Trieste, ItalyJaklin and Vio (1989) in Zenetos et al. (2016)198511
Laguna di Grado-Marano, ItalyJaklin and Vio (1989); De Min and Vio (1998) in Zenetos et al. (2016)198511
Rovinj, CroatiaJaklin and Vio (1989) in Zenetos et al. (2016)198611
Laguna di Venezia, Adiatic Sea, ItalyCesari et al (1986)1986
Lesbos Island, Greece, Eastern MediterraneanBarash & Dain (1986)1986
Margherita di Savoia, ItalyVaccarella (1986) in Zenetos et al. (2016)198611
Harbour Heights, Florida, USAFlorida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1986712
Fukeko, Osaka, JapanRyohei YAMANISHI, Oklahoma Museum of Natural History, GBIF (2022)1986106
Sierra Leone, Western AfricaWirtz, P. (pers. comm)1986
Bird Island, Basin Padre Is., Texas, USAShaver, D., Texas Cooperative Wildlife Collection - Marine Invertebrates, GBIF (2022)19871010
Bird Island Basin, Padre Island, Texas, USAChaney and Shaver, Texas Cooperative Wildlife Collection - Marine Invertebrates, GBIF (2022)19871019
Canale dei Marani, Venezia, ItalyCesari (1990) in Zenetos et al. (2016)198811
Bird Island Basin, Padre Island, Texas, USAChase Chaney, Texas Cooperative Wildlife Collection - Marine Invertebrates, GBIF (2022)198817
Great Mercury Islands, New ZealandAustralian Institute of Marine Science - Bioresources Library, OBIS (2022)1988126
Trieste, Adriatic SeaJaklin & Vio (1989)1989
Cedar Key, Florida, USAR.W. Portell, Florida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1989128
Hvar Island, CroatiaDespalatović et al. 2008 in Zenetos et al. 2016199011
Split, CroatiaDespalatović et al. 2008 in Zenetos et al. 2016199011
Pontal do Sul, BrasilCentro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná, OBIS (2022)1990626
Lago Fusaro, Italy, Western MediterraneanVillani & Martínez (1993)1990
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)19901130
Gulf of Korinthiakos, Greece, Western MditerraneanKoutsoubas (1992)1992
Venezuela, Caribbean SeaCaballet et al. (2015)1993
Baia di Panzano, Trieste, ItalyVio and De Min (1996); De Min and Vio (1998) in Zenetos et al. (2016)199611
Muggia, Trieste, ItalyVio and De Min (1996); De Min and Vio (1998) in Zenetos et al. (2016)199611
S´Arenal de Llucmajor, Mallorca Island, Western MediterraneanOliver & Terrasa (2004)199610
Portixol, Mallorca Island, Western MeditrraneanOliver & Terrasa (2004)19969
Nightcliff reef, Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection199663
Kerkennah Islands, Gulf of Gabes, tunisia, Western MediterraneanEnzenros & Enzenros (2001)1996
Diamond Beach, Serakaki, Okinawa, JapanR.F. Bolland, California Academy of Sciences - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)1997611
Lazzaro, Reggio Calabria, ItalyGianni Neto, Medslugs (2022)199811
Laguna di Venezia, ItalyMizzan (1999) in Zenetos et al. (2016)199811
Porto Petro, Mallorca Island, Western MeiterraneanOliver & Terrasa (2004)199810
Xemxija, Malta Island., Central MediterraneanSammut & Perrone (1998)1998
Patres, GreeceMartin Mildenberger, Medslugs (2022)199911
Pellaro, Reggio Calabria, ItalyGianni Neto, Medslugs (2022)200011
Manzanillo, off MINAE, Costa RicaMario Calderon, Instituto Nacional de Biodiversidad - Mollusca, GBIF (2022)200046
Ain el-Gazala Lagoon (Tobruch), Lybia, Eastern MediterraneanZgozi et al. (2002) [fide Bazairi et al. (2013)]2000
Beirut Harbor, LebanonCrocetta et al. (2013)200062
Selaata, LebanonCrocetta et al. (2013)20001010
Piran, Marine Biology Station, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200111
Praia do Jabaquara, Ilhabela, São Paulo, BrasilSINBIOTA Marine Data, OBIS (2022)2001424
S of Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba, São Paulo, BrasilSINBIOTA Marine Data, OBIS (2022)2001426
Ubatuba, São Paulo, BrasilSINBIOTA Marine Data, OBIS (2022)2002321
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)2002325
Cedar Key, Florida, USAFlorida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)2002108
S´Arenal, Mallorca Island, Western MeiterraneanOliver & Terrasa (2004)20039
Gulf of Korinthiakos, Greece, Eastern MediterraneanDaskos & Zenetos (2007)20035
Lake of Tunis, Tunis, Western MediterraneanBen Souissi et al. (2003)2003
Piran, Marine Biology Station, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200311
Cudjoe Key, Florida, USAFlorida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)2004318
Sardinia Island, Italy, Western MeditrraneanZenetos et al. (2004)2004
Lybanon, Eastern MediterraneanZenetos et al. (2004)2004
Balos Cape, Crete, Greece, Eastern MediterraneanDaskos & Zenetos (2007)20047
Fannie Bay, Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection2004912
North Field Island, Kakadu National Park, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection20041123
Cape Verde Islands, Eastern AtlanticRolan (2005)2005
Sistiana, Trieste, ItalyBorut Mavric in Zenetos et al. (2016)200611
Portorož (Seča), SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200611
Magnetic Island, Townsville, QLD, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)2006228
Matanzas River, Marineland, Florida, USAJose Nunez, iNaturalist - Observations, GBIF (2022)2006119
Golfo di Cagliari, Sardinia, Italy, Western MediterraneanOlita (2007)2007
Vrsar Harbor, CroatiaAndrej Jaklin in Zenetos et al. (2016)200711
Miramare, Trieste, ItalyCrocetta et al. (2009); Crocetta (2011) in Zenetos et al. (2016)200711
off Sečovlie, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200711
Piran Harbor, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200711
Strunjan, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200711
Isola della Certosa, Laguna di Venezia, ItalyMizzan and Vianello (2009) in Zenetos et al. (2016)200711
Cesenatico, Emilia-Romagna, ItalyRinaldi (2007; 2008; 2012) in Zenetos et al. (2016)200711
Cesenatico, Emilia-Romagna, ItalyTisselli and Mazziotti (2009) in Zenetos et al. (2016)200711
Strunjan, SloveniaTurk and Furlan (2011) in Zenetos et al. (2016)200711
Ghar El Melh lagoon,, Tunisia, Western MediterraneanZakhama-Sraieb et al. (2007)20074
Badia dels Alfacs. Ebro Delta, Spain, Western MediterraneanWeitzmann et al. (2013)200710
St. George’s Bay, Malta Island, Central MediterraneanSciberras & Schembri (2007)2007
Casuarina Beach, Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection2007630
Izmir Bay, TurkeyKazak & Cavas (2007)20072007
Doroussa (Cyclades Islands)Zenetos et al. (2008)2008
Mar Menor, Spain, Western MediterraneanIzquierdo et al. (2012)20089
Strunjan, SloveniaLipej et al. (2008) in Zenetos et al. (2016)200811
Marina di Ravenna, ItalyTisselli and Mazziotti (2009) in Zenetos et al. (2016)200811
Staoueli-Sidi Fredj, Argelia, Western MediterraeanLamouti & Bachari in Eleftheriou et al. (2011)2008
Archi-Gallico (Reggio Calabria), Italy, Central MediterraneanCrocetta et al. (2009)2008
Western False Bay, South AfricaInvert E Base (2022)200816
Verde Island Passage, PhilippinesInvert E Base (2022)2008321
Ciénaga de Progreso, Chuburná, Yucatán, MéxicoDeneb Ortigosa, iNaturalist - Observations, GBIF (2022)2008417
Wellington Point, QLD, AustràliaQueensland Museum Molluscs - Marine records, OBIS (2022)2008730
Fannie Bay, Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection200896
Moorea, French PolynesiaUniversity of Florida Museum of Natural History, Invertebrate Zoology Collection, OBIS (2022)20081012
Moorea, French PolynesiaUniversity of Florida Museum of Natural History, Invertebrate Zoology Collection, OBIS (2022)20081017
Potamos - Epanomi (Thessaloniki), Greece, Western MediterraneanManousis et al. (2012)2008
Moorea, French PolynesiaUniversity of Florida Museum of Natural History, Invertebrate Zoology Collection, OBIS (2022)2008114
Boka Kotorska Bay (Sv. Nedelja), MontenegroMačić and Kljajić (2012) in Zenetos et al. (2016)200911
Boka Kotorska Bay (near Bijela), MontenegroZenetos et al. (2011) in Zenetos et al. (2016)200911
Crete Island, Greece, Western MediterraneanPoursanidis et al. (2009)2009
Gulf of MexicoFelder & Camp (2009)2009
Cook's Bay, Moorea, French PolynesiaCory Pittman, Florida Museum of Natural History - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)20091121
I Filtri, Trieste, ItalyCrocetta et al. (2009); Crocetta (2011) in Zenetos et al. (2016)201011
Punta Olmi, Muggia, ItalyCrocetta et al. (2009); Crocetta (2011) in Zenetos et al. (2016)201011
Lesser AntillesMiiloslavich et al. (21010)2010
Cuba, Caribbean SeaMiiloslavich et al. (21010)2010
Venezuela, Caribbean SeaMiiloslavich et al. (21010)2010
Puerto Rico, Caribbean SeaMiiloslavich et al. (21010)2010
Mar Menor, Spain, Western MediterraneanIzquierdo et al (2012)20101
Colombia, Caribbean SeaMiiloslavich et al. (21010)2010
Olbia (Sassari), Sardegna Island, Italy, Western MediterrsaneanDoneddu (2010)2010
Lago Faro (Messina), Italy, Central MediterraneanVitale et al. (2016)2010
Portorož (Seča), SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201011
Donsol, Sorsogon, PhilippinesTerry Gosliner, iNaturalist Observations, GBIF (2022)2010212
Moorea, French PolynesiaUniversity of Florida Museum of Natural History, Invertebrate Zoology Collection, OBIS (2022)20101111
Boka Kotorska Bay (Zelenika), MontenegroBranislav Lazarevic In Zenetos et al. (2016)201111
Ankaran, SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201111
Portorož (Seča), SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201111
Škocjanski zatok, SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201111
Piran Harbor, SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201211
Portorož (Seča), SloveniaL. Lipej in Zenetos et al. (2016)201211
Ile de NGor, SenegalWirtz, P. (pers. comm)2012
Staoueli-Sidi Fredj, Argelia, Western MediterraeanLamouti & Bachari in Eleftheriou et al. (2011)2011
Vilanova i la Geltrú, Spain, Western MediterraneanBallesteros & Weitzmann (2016)2011
Forum bathing Area, Barcelona, Spain, Western MediterraneanBallesteros & Weitzmann (2016)2012
Kalkan (Antalya), Turkiye, Western MeiterraneanYokeş et al. (2012)2012
Roquetas de Mar, Almería, SpainIbáñez-Yuste et al. (2012)2012221
Darwin Sailing Club, Fannie Bay, Darwin, NT, AustraliaMuseum and Art Gallery of the Northern Territory - Malacology Collection2012530
Boka Kotorska Bay (Dobrota), MontenegroMačić (2013) in Zenetos et al. (2016)201311
Boka Kotorska Bay (Verige), MontenegroMačić (2013) in Zenetos et al. (2016)201311
Burrill Lake, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)2013516
Vloa Bay, Albania, Adriatic SeaXharahi et al. In Gerovasileiou et al. (2017)2013
Croatia, Adriatic SeaPecarevic et al. (2013)2013
El-Kouf National Park, Cyrenaica, Lybia, Western MediterraneanBazairi et al (2013)2013
Lebanon, Eastern MediterraneanBitar (2013)2013
Vlora Bay, Albania, South AdriaticXharahi et al. (in Gerovasileiou et al, 2017)2013
Port, La Ràpita, Tarragona, SpainGuillem Mas, GROC (2022)2013106
Pottsville Beach, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)201432
Kingscliff, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)201433
Anilao Pier, PhilippinesCarissa Shipman, California Academy of Sciences - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)201456
Cagnes-sur-mer, France, Western MediterraneanRiondy et al. (2017)2014
Verde Island Passage coast, off Lago de Oro Hotel, PhilippinesDaisuke Uyeno, California Academy of Sciences - Invertebrate Zoology, GBIF (2022)2014513
Stari Trogir, Sevid, CroatiaJakov Prkić, OPK (2022)20141115
Navarre Beach, Navarre, Florida, USAChuck Sexton, iNaturalist - Observations, GBIF (2022)2015627
Mare Grande, Taranto, ItalyGianfranco Alemanno, OPK (2022)201591
Térmica de Cubelles, Barcelona, SpainPablo Ruiz, GROC (2022)2015910
Badia dels Alfacs (Port de la Ràpita)Xavier Salvador, GROC (2022)2015924
Fusaro Lagoon, Bacoli, Naples, ItalyGuido Villani, European Sea Slugs Reports (2022)2015101
Platja de Casablanca, La Ràpita, Tarragona, SpainNeus Sanmartí, OPK (2022)20151125
Itea, Korinthiakos Gulf, GreeceNassos Drosopoulos, Underwater Photography in Greece (2022)2015121
Bocas del Toro, Panamá, Caribbean SeaGoodheart et al (2016)20158
Jeannette Kawas National Park, Honduras, Caribbean SeaCaviedes et al. (2019)2015
Chachaguala lagoon, Honduras, Caribbean SeaCaviedes et al. (2019)2015
Pulicat Lake, East India, Indic OceanSethi et al. (2015)2015
Henderson Bay, Northland, New ZealandTangatawhenua, iNaturalist Observations, GBIF (2022)20151215
Henderson Bay, Northland, New ZealandTangatawhenua, iNaturalist Observations, GBIF (2022)2016124
Kašuni, Split, CroatiaJakov Prkić, OPK (2022)201631
Kašuni, Split, CroatiaJakov Prkić, OPK (2022)201634
Kašuni, Split, CroatiaJakov Prkić, OPK (2022)201643
Marchica Lagoon, Morocco, Western MediterraneanSelfati et al. (2017)2016
Spiaggia di San Vito, Taranto, ItalyGiacinto Ribezzo, Mare Nostrum Wildlife (2022)2016424
Girne, Kyrenia, CyprusAlper Karabacak in Lipej et al. (2018)2016816
Moll de Les Salines, La Ràpita, Tarragona, SpainJosep Pepio, GROC (2022)2016917
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)20171123
Coves de Cala Masset, Sant Feliu de Guíxols, Girona, SpainXavier Salvador, GROC (2022)20171125
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)20171125
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2017125
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2017124
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)201823
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2018427
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2018516
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2018620
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2018821
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)2018915
Forum bathing area, Barcelona, SpainParera et al. (2020)20191120
Platja de Calafat, L'Ametlla de Mar, Tarragona, SpainPlancton divulgacio i serveis marins, GROC (2022)20201010
Forum bathing area, Barcelona, SpainMuestreo mensual proyecto DIVA-2 (julio 2023) available at https://vidamarina.info/?p=59502023715
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)
Rose Bay, NSW, AustràliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)
Goodwood Island, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)
Eden, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, OBIS (2022)
N of Tizimin, Yucatán, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Río Lagartos, Yucatán, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Ciudad Madero, Tamaulipas, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
NW of Key West, Florida, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
E of Tampico, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
N of Sandino, CubaBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
NE of Coatzacoalcos, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Padre Island National Seashore, Texas, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Tonalá, Veracruz, MexicoBiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Lake Lorraine, Florida, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
S of Hulburt Field, Florida, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
W of Sarasota, Florida, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
SE of Corpus Christi, Texas, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Cortez, Florida, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Hackberry Beach, Louisiana, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
S of Louisiana, USABiodiversity of the Gulf of Mexico Database, OBIS (2022)
Krusadai Island, IndiaIndOBIS (2022)
Sandbaai, South AfricaIziko South African Museum - Mollusc Collection, OBIS (2022)
Thermaic Gulf, Triglia, GreeceOBIS (2022)
Toroneos Kolpos, GreeceOBIS (2022)
Wollongong City Beach, NSW, AustraliaMuseums Victoria - Marine Invertebrates Collection
E of Bilagiri, NigeriaNigerian Institute for Oceanography and Marine Research, OBIS (2022)
Chios Island, GreeceBarash and Danin (1986) in Koutsoubas and Cinelli (1997)
Mytilini Island, GreeceBarash and Danin (1986) in Koutsoubas and Cinelli (1997)
Salamina Island, GreeceBarash and Danin (1986) in Koutsoubas and Cinelli (1997)
Thermailkos Gulf, GreeceKoutsoubas and Voultsiadou-Koukoura (1991) in Koutsoubas and Cinelli (1997)
Thermailkos Gulf, GreeceKoutsoubas, 1992 in Koutsoubas and Cinelli (1997)
Angourie Point, NSW, AustraliaAustralian Museum Malacology Collection, GBIF (2022)
Amuay, Falcón, VeneçuelaAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)
Lafayette ct, Florida, USAAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)
Boca Ciega Bay, Tampa, United StatesAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)
Swartkop Estuary, Port Elizabeth, South AfricaAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)
Tomioka, Kyushu, JapanAcademy of Natural Sciences of Philadelphia, Malacology, GBIF (2022)
Gallico Marina, Reggio Calabria, ItalyCrocetta et al. (2009)
Reggio Calabria Airport, ItalyCrocetta et al. (2009)
Reggio Calabria Harbour, Candeloro Reggio Calabria, ItalyCrocetta et al. (2009)
Toroneos Kolpos, GreeceDepartment of Zoology, Aristote Zoological Museum, GBIF (2022)
Thermaic Gulf, Triglia, GrèciaDepartment of Zoology, Aristote Zoological Museum, GBIF (2022)
Capo S. Vito, Taranto, ItalyFurfaro et al. (2020)
Marina Mancaversa, Lecce, ItalyFurfaro et al. (2020)
Santa Maria di Leuca, Lecce, ItalyFurfaro et al. (2020)
Mar Piccolo, Taranto, ItalyFurfaro et al. (2020)
Torre Pedrera, Rimini, ItalyBiologia Marina (2022)
Idrelac, Pašman Island, CroatiaJakov Prkić, OPK (2022)
Lake Worth Lagoon, West Palm Beach, Florida, USAJaxShells (2022)
Izola, SloveniaLipej et al. (2008)
Krusadai Island, IndiaIndOBIS (2022)
Plettenberg Bay, South AfricaSouth Africa Museum Cape, GBIF (2022)
Klein River Lagoon Hermanus, South AfricaU C T Ecological Survey, South Africa Museum Cape, GBIF (2022)
Richards Bay Cape Province, South AfricaU C T Ecological Survey, South Africa Museum Cape, GBIF (2022)
St Lucia Estuary, South AfricaU C T Ecological Survey, South Africa Museum Cape, GBIF (2022)

 

Publicaciones de las descripciones originales de los sinónimos

 • Bursatella leachii guineensis Bebbington A. (1969)Bursatella leachi guineensis subsp. nov. (Gastropoda, Opisthobranchia) from Ghana. Proceedings of the Malacological Society of London 38: 323-341.  Citada en Ghana
 • Aplysia cirrhifera Quoy & Gaimard, 1832 – Quoy, J. R. C. & Gaimard, J. P. (1832-1835). Voyage de la corvette l’Astrolabe : exécuté par ordre du roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d’Urville. Zoologie. 1: i-l, 1-264; 2(1): 1-321 [1832]; 2(2): 321-686 [1833]; 3(1): 1-366 [1834]; 3(2): 367-954 [1835]; 4 [1833]; Atlas (Mollusques): pls 1-93 [1833] …etc. Paris: Tastu. In: Dumont d’Urville, J.; 1834, Voyage de Découvertes de l’Astrolabe. Paris, J. Tastu, Éditeur-Imprimeur., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.2132 page(s): 311–312, pl. 24 fig. 8  Citada a Illa Maurici
 • Bursatella savigniana Audouin, 1826 – Audouin V. (1826) Explication sommaire des planches de Mollusques de l’Egypte et de la Syrie publiées par J.C. Savigny. in: Description de l’Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les ordres de sa majesté l’empereur Napoléon le grand. Histoire Naturelle, Animaux invertébrés 1(4): 7-56. Paris: Imprimerie impériale., available online at https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1809bd5_1_1/0548 page(s): 17-18 Citada al Mar Roig
 • Aclesia glauca Cheeseman, 1878 Cheeseman, T.F. (1878). Descriptions of three new species of opisthobranchiate Mollusca from New Zealand. Proceedings of the Zoological Society of London. 1878: 275–277. page(s): 277, pl. 15 fig. 4 Citada a Nova Zelanda
 • Notarchus laciniatus Rüppell & Leuckart, 1830 Rüppell, E. & Leuckart, F. S. (1828-1830). Mollusca. In: Atlas zu der Reise im nordlichen Afrika von Eduard Rüppell. Neue wirbellose Thiere des Rothen Meeres. Frankfurt, H. L. Brönner. pp. 15-22, pls 4-6 [1828]; pp. 23-47, pls 7-12 [1830]. , available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/37140891  page(s): 24-25, Plate 7, Figures 2 a-c Citada al Mar Roig
 • Bursatella lacinulata A. Gould, 1852 Gould, A. A. (1852). Mollusca and shells. In: United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes. Boston. 12: 1-510; atlas 1856: 1-16., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/10991152  page(s): 223–224, pl. 16, figs 269-269a Citada a Brasil
 • Aclesia africana Engel, 1926 – Engel H. (1926). Drei neue Arten der Gattung Aclesia (Rang) Bergh, 1902. Zoologischer Anzeiger. 69: 180-187. page(s): 180–184, figs 11–14  Citada a Sud-Àfrica
 • Aclesia rosea Engel, 1926  – Engel H. (1926). Drei neue Arten der Gattung Aclesia (Rang) Bergh, 1902. Zoologischer Anzeiger. 69: 180-187. page(s): 184–185, figs 15–16  Citada a l’África occidental
 • Aplysia pleii Rang, 1828 Rang, S. (1828). Histoire naturelle des Aplysiens. Paris: Firmin Didot. 83 pp. 24 pls. , available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/14983674  page(s): 70, pl. 21 figs 2-4 Citada a les Antilles
 • Notarchus intrapictus Cockerell, 1893 – Cockerell, T. D. A. (1893). On a new species of Aplysiidae from Jamaica. Annals and Magazine of Natural History. ser. 6, 11(63): 218–220., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/24344548 Citada a Jamaica
 • Notarchus cirrosus W. Stimpson, 1855 Stimpson, W. (1855). Descriptions of some of the new Marine Invertebrata from the Chinese and Japanese Seas. Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia. 7(10): 375-384., available online at https://biodiversitylibrary.org/page/26299600  page(s): 378 Citada al Mar de China i Japó
 • Aclesia freeri L. E. Griffin, 1912 Griffin L.E. (1912). The anatomy of Aclesia freeri new species. The Philippine Journal of Science. section D, 7(2): 65–90, pls 1-6., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/34354225 Citada a Filipines
 • Ramosaclesia rex J. K. Allan, 1932 Allan, J.K. (1932). A new genus and species of sea-slug, and two new species of sea-hares from Australia. Records of the Australian Museum. 18(6): 314–320, pls 34-35. page(s): 317–319, pl. 35 figs 1–6 Citada a Austràlia
 • Notarchus villosus O’Donoghue, 1929 O’Donoghue, C. H. (1929). Opisthobranchiate Mollusca collected by the South African Marine Biological Survey. Union of South Africa. Fisheries & Marine Biological Survey Report No. 7 for the year ending June 1929. pp. 1-84, pls. 1-8. Special Reports No. 1. page(s): 25–30, pl. 3 figs 27–32. Citada a Sud-Àfrica
 • Notarchus brevipes Hägg, 1904 Hägg R. (1904). Two new Opisthobranchiathe Mollusca from the Red Sea. In: L. A. Jägerskiöld (ed.), Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the direction of L. A. Jägerskiöld, Part 1: 1–16, pl. 1. page(s): 1–5, pl. 1 figs 1–3  Citada al Mar Roig
 • Bursatella leachii hirasei Eales & Engel, 1935 Eales, N. & Engel, H. 1935. The genus Bursatella De Blainville. Proceedings of the Malacological Society of London 21: 279-303, plate 31. page(s): 298 Citada al Japó

Bibliografia

Nota: per a abreviar l’extensa llista de cites de la taula de localitzacions, les cites bibliogràfiques que apareixen en altres més generals es consideren incloses a aquestes darreres.

 • Antit, M., Gofas, S., Salas, C & Azzouna, A. (2011) One hundred years after Pinctada: an update on alien Mollusca in Tunisia. Mediterranean Marine Science 12: 53–74
 • Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) “Bursatella leachii” en OPK-Opistobranquis. Publicado: 15/05/2012. Accedido: 30/10/2023. Disponible en (https://opistobranquis.info/es/?p=369)
 • Ballesteros, M. & Weitzmann, B. (2016). La liebre de mar Bursatella leachii continua su expansión en las costas catalanas. Noticiario SEM, 65:23-24.
 • Barash A. & Danin Z. (1971). Opisthobranchia from the Mediterranean waters of Israel. Isr. Journ. Zool., 20: 151-200.
 • Barash A & Danin Z (1977) Additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean. Conchiglie 13: 85–116
 • Barash, A. & Y Danin, Z., (1986). Further additions to the knowledge of IndoPacific Mollusca in the Mediterranean Sea. Spixiana, 9: 117-141.
 • Bazairi, H.; Sghaier, Y.; Benamer, I.; Langar, H.; Pergent, G.; Bouras, E.; Verlaque, M.; Soussi, J. & Zenetos, A. (2013). Alien marine species of Libya: first inventory and new records in El-Kouf National Park (Cyrenaica) and the neighbouring areas. Mediterranean Marine Science. 14(2): 451.
 • Bazzicalupo, E., Crocetta, F., Estores-Pacheco, K. A., Golestani, H., Bazairi, H., Giacobbe, S., Jaklin, A., Poursanidis, D., Chandran, S. B. K., Cervera, J. L. & Valdés, A. (2018). Population genetics of Bursatella leachii (De Blainville, 1817) and implications for the origin of the Mediterranean population. Helgoland Marine Research 72, 19.
 • Bazzicalupo, E., Crocetta, F., Gosliner, T.M., Berteaux-Lecellier, V., Camacho-García, Y.E., Chandran, B.S. & Valdés, Á. (2020) Molecular and morphological systematics of Bursatella leachii de Blainville, 1817 and Stylocheilus striatus Quoy & Gaimard, 1832 reveal cryptic diversity in pantropically distributed taxa (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia). Invertebrate Systematics 34, 535–568.
 • Bebbington, A. (1970). Aplysiid species from Malta with Notes on the Mediterranean Aplysiomorpha. Pubbl. Staz. Zool., Napoli 38: 25-46.
 • Bello G (1982) Su alcuni ritrovamenti di Bursatella leachii savignyana (Audouin) (Opisthobranchia, Aplysiidae) presso le coste italiane. Bollettino Malacologico 18: 175–176
 • Ben Souissi J, Rezig M & Zaouali J (2003) Appearance of invasive species in the southern lake of Tunis. In: Proceedings of the sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 03) – volume 2, October 7–11, Ravenna, Italy, pp 911–922
 • Blainville, H. M. D. de. (1817). Bursatella, p. 138, in: Dictionnaire des Sciences Naturelles (F. Cuvier, ed.), vol. 5, supplément. Levrault, Strasbourg & Le Normant, Paris , available online at http://www.biodiversitylibrary.org/page/23001647
 • Caballer Gutiérrez, M.; Ortea, J.A.; Rivero, N., Tucker, G.C.; Malaquias, M.A.E. & Narciso, S. (2015) The opisthobranch gastropods (Mollusca: Heterobranchia) from Venezuela: An annotated and illustrated inventory of species. Zootaxa, 4034: 201-256.
 • Catalano E. & Parrinello N. (1978). Ritrovamento di Bursatella leachii leachii De Blainville, 1817 nel Golfo di Palermo. Mem. Biol. Mar. Ocean. 8 (5): 105-113.
 • Caviedes, V., Camacho-García, Y., Cervera, J. L. & Carrasco, J.C. (2019). Diversity and distribution of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) in two sites of the Caribbean coast of Honduras. Cahiers de Biologie Marine, 60:269-282.
 • Cesari, P.; Mizzan, L. & Motta, E. (1986). Rinvenimento di Bursatella leachi leachi Blainville, 1817 in Laguna di Venezia. Prima segnalazione adriatica (Gastropoda, Opisthobranchia). Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali. 11: 5-16.
 • Córdoba, D. & Ballesteros, M. (2019) “La liebre de mar Bursatella leachii Blainville, 1817, un invasor en las costas catalanas,” en VIMAR-Vida Marina, publicado el 31/01/2019, accedido el 02/12/2023 en (https://vidamarina.info/?p=828).
 • Córdoba, D., Enguídanos, A., Valdés, A., Pontes, M. & Ballesteros, M. (2023). Where do I come from? Phylogenetic analysis of Bursatella leachii Blainville, 1817 (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from the Catalonian coast (NE Spain). Cahiers de Biologie Marine. 64: 325–336.
 • Crocetta, F., Zibrowius, H., Bitar, G., Templado, J. & Oliverio, M. (2013). Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea – I: The opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Lebanon. Mediterranean Marine Science 14, 403–408. doi:10.12681/mms.404
 • Daskos, A. & Zenetos, A. (2007). Additions to the knowledge of alien Opisthobranchia of Greece. Aquatic Invasions, 2, 3: 258-260.
 • Diawara M, Tlig-Zouari S, Rabaoui L & Ben Hassine OK (2008) Impact of management on the diversity of macrobenthic communities in Tunis north lagoon: systematics Cahiers de Biologie Marine 49: 1-16
 • Doneddu (2010) Primi rinvenimenti di Bursatella leachii de Blainville, 1817 e Fulvia fragilis (Forskål, 1775) nel Golfo di Olbia (Sardegna nord-orientale). Bollettino Malacologico 46: 104–109
 • Eales, N., & Engel, H. (1935). The genus Bursatella de Blainville. Proceedings of the Malacological Society of London 21, 279–303.
 • Eales NB (1970) On the migration of Tectibranch molluscs from the Red Sea to the Eastern Mediterranean. Proceedings of the Malacological Society of London 39: 217–220
 • Eleftheriou A, Anagnostopoulou-Visilia E, Anastasopoulou E, Ateş SA, Bachari NEI, Cavas L, Cevik C, Çulha M, Cevik F, Delos AL, Derici OB, Erguden D, Fragopoulu N, Giangrande A, Göksan T, Gravili C, Gurlek M, Hattour A, Kapiris K, Kouraklis P, Lamouti S, Prato E, Papa L, Papantoniou G, Parlapiano I, Poursanidis D, Turan C & Yaglioglu D (2011) New Mediterranean biodiversity records (December 2011). Mediterranean Marine Science 12: 491–508
 • Enzenros L & Enzenros R (2001) Untersuchungen uber das, Vorkommen mariner Mollusken in Tunesischen Gewasser. Shriften sur malakozoologie-Cismar 17: 45-62
 • Fasulo G., Perna E. & Toscano F. (1984). Prima segnalazione di Bursatella leachii savignyana Audouin, 1826 per il Golfo di Napoli. Boll. Malac. Milano 20 (5-8): 161-163.
 • Felder, D.L. & D.K. Camp (Eds.). (2009). Gulf of Mexico: origin, waters, and biota. Volume 1, Biodiversity. Texas A&M University Press,. 1393 pp.
 • Furfaro, G., F. Vitale, C. Licchelli, and P. Mariottini. (2020). Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12: 171.
 • Gerovasileiou, V., Akel, E., Akyol, O., Alongi, G., Azevedo, F., Babali, N., Bakiu, R., Bariche, M., Bennoui, A., Castriota, L., Chintiroglou, C., Crocetta, F., Deidun, Α., Galinou-Mitsoudi, S., Giovos, Ι., Gökoğlu, M., Golemaj, Α., Hadjioannou, L., Hartingerova, J., Insacco, G., Katsanevakis, S., Kleitou, P., Korun, J., Lipej, L., Michailidis, N., Mouzai Tifoura, A., Ovalis, P., Petović, S., Piraino, S., Rizkalla, S., Rousou, M., Savva, I., Şen, H., Spinelli, A., Vougioukalou, K., Xharahi, E., Zava, B., & Zenetos, A. (2017). New Mediterranean Biodiversity Records (July, 2017). Mediterranean Marine Science. 18(2): 355
 • Goodheart, J. A, Ellingson, R. A, Vital, X. G, Galvão, H. C, McCarthy, J. B, Medrano, S. M, Bhave, V. J, García-Méndez, K., Jiménez, L. M., López, G., Hoover, C. A, Awbrey, J. D, De Jesus, J. M., Gowacki, W., Krug, P. J. & Valdés, A. (2016) Identification guide to the heterobranch sea slugs (Mollusca: Gastropoda) from Bocas del Toro, Panama. Marine Biodiversity Records, 9:1-31.
 • Ibáñez-Yuste A.J., Garrido-Díaz A., Espinosa-Torre F. & Terrón-Sigler A. (2012). Primera cita del molusco exótico Bursatella leachii de Blainville, 1817 (Mollusca: Opisthobranchia) en el litoral mediterráneo andaluz. Chronica Naturae, 2: 25-31.
 • Izquierdo-Muñoz, A., Vázquez-Luis, M., Giménez-Casalduero, F. & Ramos-Esplá, A. (2012). In: Nicolaidou et al.: New Mediterranean Biodiversity Records, B. Mediterranean Marine Science, 13/1: 163.
 • Jaklin, A. & Vio, E. (1989). Bursatella leachii (Gastropoda, Opisthobranchia) in the Adriatic Sea. J. Moll. Stud., 55: 419-420.
 • Kazak, M. & Cavas, L. (2007). On The Occurrence of Bursatella leachii De Blainville, 1817 in Izmir Bay, Turkey. Mediterranean Marine Science. 8(2): 87-90.
 • Kruczynski W.L. & Porter H.J. (1969) A new northern record for Bursatella leachii pleii Rang (Opisthobranchia), with notes on its biology. The Nautilus 83, 40–43.
 • Koutsoubas, D. (1992). Contribution to the study of the gastropod molluscs of the continental shelf of the North Aegean Sea. Ph.D. thesis, Biology Dept., Aristotelion University of Thessaloniki, 585pp
 • Koutsoubas, D. & Cinelli, F. (1997) Indo-Pacific origin gastropod species in the Aegean Sea. Melibe fimbriata Alder & Hancock, 1864 a new invader. Bollettino Malacologico 32: 1–6
 • Lipej L, Dobrajc Ž, Mavrič B, Šamu S & Alajbegovič S (2008) Opisthobranch mollusks (Mollusca: Gastropoda) from Slovenian Coastal waters (Northern Adriatic). Annales – Series Historia Naturalis 18: 213–226
 • Manousis T, Mpardakis G, Zamora Silva A, Paraskevopoulos K, Manios D & Galinou-Mitsoudi S (2012) New findings of Gastropods in the Hellenic seas with emphasis on their origin and distribution status. Journal of Biological Research-Thessaloniki 18: 249–264
 • Moro L., Ortea, J.J. & Bacallado, J. J. (2016). Nuevas citas y nuevos datos anatómicos de las babosas marinas (Mollusca: Heterobranchia) de las islas Canarias y su entorno. Revista de la Academia Canaria de Ciencias. 28: 9-52.
 • Miloslavich, P.; Díaz, J. M.; Klein, E.; Alvarado, J. J.; Díaz, C.; Gobin, J.; Escobar-briones, E.; Cruz-motta, J. J.; Weil, E.; Cortés, J.; Bastidas, A. C.; Robertson, R.; Zapata, F.; Martín, A.; Castillo, J.; Kazandjian, A. & Ortiz, M. (2010). Marine Biodiversity in the Caribbean: Regional Estimates and Distribution Patterns. PLoS ONE. 5(8): e11916.
 • Nimbs, M., Willan, R. C. & Smith, S.D. A. (2016). Is Port Stephens, eastern Australia a global hotspot for biodiversity of Aplysiidae (Gastropoda: Heterobranchia)?. Molluscan Research, 37 (1)
 • O’Donoghue C.H. & White K.M. (1940). A collection of marine molluscs, mainly opisthobranchs, from Palestine. Proceedings of the Malacological Society of London, 24: 92- 96. Doi: 10.1093/oxfordjournals.mollus.a064396
 • Olita A. (2007)Bursatella leachi de Blainville, 1817 (Mollusca: Opisthobranchia: Aplysiomorpha) nel Golfo di Cagliari: prime segnalazioni per i mari circostanti la Sardegna. Bollettino Malacologico 42(9-12): 115-117
 • Oliver, J.A. i Terrasa, J. (2004). Primera cita de Bursatella leachi (de Blainville, 1817) (Mollusca, Opistobranchia) a Mallorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 47: 37-42.
 • Paige, J.A. (1988). Biología, metamorfosis y desarrollo postlarval de Bursatella leachii plei Rang (Gastropoda: Opisthobranchia). Boletín de Ciencias del Mar, 42: 65-75.
 • Palazzi S & Boccolini M (1980) Ritrovamento nel Golfo di Taranto di Bursatella leachi De Blainville, 1817 (Gastropoda, Aplysiomorpha). Thalassia Salentina 10: 133–134
 • Parera, A., Pontes, M., Salvador, X. & Ballesteros, M. (2020). Seaslugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia), the other inhabitants of the city of Barcelona (Spain). Butlletí de l’Institució Catalana d´Història Natural (Gea, Flora et Fauna), 84: 75-100.
 • Pecarevic, M.; Mikus, J.; Bratos Cetinic, A.; Dulcic, J.; Calic, M. (2013). Introduced marine species in Croatian waters (Eastern Adriatic Sea). Mediterranean Marine Science. 14(1): 224
 • Perrone A (1983) Opistobranchi (Aplysiomorpha, Pleurobrancomorpha, Sacoglossa, Nudibranchia) del litorale salentino (Mar Jonio) (Elenco – Contributo primo). Thalassia Salentina 13: 118–144
 • Piani P. (1980). Ritrovamento nelle acque della Sicilia orientale di Bursatella leachii (Audouin, 1826) (Opistobranchia: Aplysiomorpha). Bollettino Malacologico 16 (1-2): 5-8
 • Poursanidis D, Koutsoubas D, Crocetta F, Faulwetter S & Chatzigeorgiou G (2009) Opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) of the island of Crete: new records and notes for their zoogeography and ecology. In: International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean, 11th ICZEGAR, September 21–25, 2009. Hellenic Zoological Society, Herakleion, Crete, Greece, p 175
 • Riondy B, Nieptupski M & Sittler A-P (2017) In: DORIS – 21/02/2017: Bursatella leachii de Blainville, 1817. Available from: http://doris.ffessm.fr/ref/specie/2753
 • Rolán E. (2005). Malacological Fauna From The Cape Verde Archipelago. Part 1, Polyplacophora and GastropodaConchBooks. Hackenheim. ISBN 3-325319-73-2. 455 pp.
 • Russo GF (1987) Segnalazione di Bursatella leachi De Blainville, 1817 (Mollusca, Opisthobranchia, Aplysiomorpha) per le acque dell’isola d’Ischia e considerazioni sull’ecologia della specie. Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli 94: 243–253
 • Sammut CR & Perrone AS (1998) A preliminary check-list of Opistobranchia (Mollusca, Gastropoda) from the Maltese Islands. Basteria 62: 221–240
 • Sciberras M & Schembri PJ (2007) A critical review of records of alien marine species from the Maltese Islands and surrounding waters (Central Mediterranean). Mediterranean Marine Science 8: 41–66
 • Selfati, M., El Ouamari, N., Crocetta, F. Mesfioui, A., Boissery, P & Bazairi, H. (2017).  Closing the circle in the Mediterranean Sea: Bursatella leachii Blainville, 1817 (Mollusca: Gastropoda: Anaspidea) has reached Morocco. Bioinvasions Records, 6 (2): 129-134
 • Tortorici R. & Panetta P. (1977). Notizie ecologiche su alcuni Opistobranchi raccolti nel Golfo di Taranto (Gastropoda). Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo Civ. Stor. nat. Milano, 118 (2): 249-257.
 • Villani G & Martínez E (1993) Some observations on the opisthobranch fauna from the Fusaro Lake, a brackish-water lagoon near Naples. Bollettino Malacologico 29: 201–209
 • Vitale D, Giacobbe S, Spinelli A, De Matteo S & Cervera JL (2016) “Opisthobranch” (mollusks) inventory of the Faro Lake: a Sicilian biodiversity hot spot. Italian Journal of Zoology 83: 524–530
 • Weitzmann B., García M. & Ballesteros E. (2007). Primera cita de la llebre de mar Bursatella leachii (de Blainville, 1817) a la costa mediterrània peninsular. Butlletí de la Institució Catalana d´Història Natural, 75: 153-158.
 • WoRMS, World Register of Marine especies. (2023). Bursatella leachii,  published in https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138759#sources, accessed on 30/10/2023
 • Yokeş MB, Dalyan C, Karhan SÜ, Demir V, Tural U & Kalkan E (2012) Alien Opisthobranchs from Turkish coasts: first record of Plocamopherus tilesii Bergh, 1877 from the Mediterranean. Triton 25 (supplement 1): 1–9
 • Zakhama-Sraieb, R.; Sghaier, Y. R. & Charfi-Cheikhrouha, F. (2009). On the occurrence of Bursatella leachii De Blainville, 1817 and Pinctada radiata (Leach, 1814) in the Ghar El Melh lagoon (NE Tunisia). Aquatic Invasions. 4(2): 381-383.
 • Zenetos, A.; Gofas, S.; Russo, G. & Templado, J. (2003). Ciesm Atlas of exotic species in the Mediterranean, 3: Molluscs. Ed. a cura de F. Briand. CIESM Publishers. Mònaco. 376.
 • Zenetos A, Vassilopoulou V, Salomidi M & Poursanidis D (2008) Additions to the marine alien fauna of Greek waters (2007 update). Marine Biodiversity Records 1: e91
 • Zenetos A, Mačić V, Jaklin A, Lipej L, Poursanidis D, Cattaneo-Vietti R, Beqiraj S, Betti F, Poloniato D, Kashta L, Katsanevakis S & Crocetta F (2016) Adriatic ‘opisthobranchs’ (Gastropoda, Heterobranchia): shedding light on biodiversity issues. Marine Ecology – An evolutionary perspective 37: 1239–1255
 • Zgozi SW, Haddoud DA & Rough A (2002) Influence of environmental factors on distribution and abundance of macrobenthic organisms at Al Gazala lagoon (Libya) (in Arabic). Technical report of Marine Research center of Tajura: 23–27

NOTES:

Citeu aquest article com:

Pontes, M. & Ballesteros, M. (2023) "Bursatella leachii Blainville, 1817 (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia), una reeixida llebre de mar global" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 26/12/2023. Accedit: 19/04/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=42720)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.