Ringicula minutula

Ringicula minutula  Locard, E.A.A., 1897

per OPK

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Ringiculimorpha  

 

Superfamily

Ringiculoidea  

 

Family

Ringiculidae  

 

Genus

Ringicula  

 

Species

Ringicula minutula  Locard, 1897

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 827290).
Descripció

Biologia

Etimologia

 • Ringicula. Del Llatí “ringor, ringi”, que mostra les dents.
 • Minutula. Del Llatí “minute”, a escala miniatura, en petites peces.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Ringicula minutula
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Ringicula minutula basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Ringicula minutula

Bibliografia

  Ballesteros M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2(3):163–188.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6:1–28.
  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  García-Gómez JC, Cervera JL, García FJ, et al. 1991. Resultados de la campaña internacional de biología marina “Algarve 88”: moluscos opistobranquios. Bollettino Malacologico 27 (5-9): 125-138.
  Locard A. 1897. Mollusques testacés Vol 1 In: Expéditons scientifiques du Travailleur ed tu Talismán pendant les années 1880, 1881, 1882, 1883. Mollusques testacés. Masson et Cie Editeurs. Paris: 516 pp. Available from http://ia902604.us.archive.org/33/items/mollusquestestac11loca/mollusquestestac11loca.pdf.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Mariottini P, Smriglio C, Oliverio M. 2000. The Ringicula leptocheila complex, with the description of a new species (Opisthobranchia; Ringiculidae). Bollettino Malacologico 36 (5-8):71-82.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Nordsieck F. 1972. Die europäischen Meeresschnecken : (Opisthobranchia mit Pyramidellidae, Rissoacea) : vom Eismeer bis Kapverdem, Mittelmeer und Schawarzes Meer. Stuttgart: Gustav Fischer. XIII, 327 p. p.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Ringicula minutula" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 29/11/2015. Accedit: 18/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=20781)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.