Hermaea paucicirra

Hermaea paucicirra  Pruvot-Fol, 1953

Hermaea paucicirra per Luis Ángel Díaz Álvarez

Descripció
Es tracta d’un sacoglós de mida petita ja que els exemplars solen tenir entre 3 i 4 mm amb una talla màxima de 6 mm. El cos és en aparença blanquinós i semitransparent, destacant l’existència de línies de color rosa-violaci que recorren longitudinalment el dors i les parets laterals del cos. Les línies dorsals penetren a la cara interna dels rinòfors, recorren tot el dors de vegades de manera discontínua; les línies laterals passen per sota de la base dels cerata i a la zona anterior penetren a la regió cefàlica, on s’eixamplen una mica. Al nivell de la base dels primers cerata hi ha una connexió entre les línies dorsals i laterals de cada costat. Entre les bases dels cerata de cada costat també hi ha línies del mateix color que arriben a la cua i s’uneixen en el seu extrem. El cap és molt curt però en canvi els rinòfors estan molt desenvolupats en relació a la grandària de l’animal. Els rinòfors són auricul·lats i estrets a la base, però es van eixamplant progressivament per després tornar-se a estrènyer cap a l’àpex; els rinòfors són semitransparents excepte en la seva cara interna, violàcia causa de la prolongació de les línies del dors, podent tenir a més granulacions blanquinoses. Els ulls són molt visibles a la base posterior dels rinòfors. Els cerata són molt escassos en nombre (a això fa referència el nom específic de l’espècie), només 8-10 a cada costat del cos, són de diferents mides i de forma globosa; són semitransparents i en el seu interior la glàndula digestiva és de color marronós o verd fosc, podent haver també granulacions blanques en l’epiteli superficial dels cerata més grans. L’anus es troba a l’extrem d’una petita papil·la cònica davant de la zona cardíaca, situada aquesta a l’altura dels cerata més anteriors pel costat dret. Els orificis genitals es troben situats entre l’ull i el primer cerata del costat dret.

Biologia
Es coneixen molt poques dades sobre la biologia d’aquesta espècie. La hi ha citat vivint o alimentant-se d’algues verdes com Codium fragile o rodofícies com Halurus equisetifolius i altres algues vermelles filamentoses, on passa desapercebuda completament. També se l’ha recol·lectat a la Mediterrània en rizomes de la fanerògama Posidonia oceanica i a poca profunditat en pedres amb algues fotòfiles.

Etimologia

 • Hermaea. Derivat d’Hermes, personatge de la mitologia grega.
 • Paucicirra deriva de la combinació de les paraules llatinas pauci, que significa ‘pocs’, i cirrata, que significa ‘serrells’, es refereix a que té pocs apèndixs dorsals o cerata.

Distribució
Hermaea paucicirra va ser descrita el 1953 per Pruvot-Fol sense veure l’animal i basant-se només en una aquarel·la pintada per Gantes. Originària de la costa atlàntica del Marroc, amb posterioritat ha estat citada al Bassin d’Arcachon (costa atlàntica francesa), a la Península Ibèrica en totes les seves zones costaneres, tant atlàntiques com mediterrànies, i a les Canàries. A Catalunya ha estat trobada a Cala Sant Francesc, Blanes i Sa Tuna (Begur).

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Hermaea paucicirra
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ★☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Hermaea paucicirra basada en els nostres propis registres.

Videos

 

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros, M. 1980. La presencia en las costas catalanas de Hermaea paucicirra y Hermaea cremoniana (Opisthobranchia: Sacoglossa). Publ. Dpto. Zool. Barcelona, 5: 19-23.
  Ballesteros, M. 1980. Nueva aportacion al conocimiento de los Sacoglosos y Nudibranquios de las costas Mediterraneas espanolas. II Congreso Nacional de Malacologia, Sociedad Espana de Malacologia, Barcelona, 1 pg.
  Ballesteros, M. 1980. Contribución al conocimientos de los Sacoglosos y Nudibranquios (Mollusca: Opisthobranchia). Estudio anatómico, sistemático y faunístico de las especies del mediterráneo español. Tesis Doctoral.
  Ballesteros, M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2: 163–188.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6: 1–28.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Calado, G., V. Urgorri, R. Gaspar, and F. J. Cristobo. 1999. Catálogo de los moluscos opistobranquios bentónicos de las costas de Setúbal-Espichel (Portugal). Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía) 9: 285-294.
  Cervera, J. L., and J. C. García-Gómez. 1986. Moluscos opistobranquios del litoral occidental andaluz: nuevas aportaciones faunísticas. Iberus 6 (2): 201-207.
  Cervera, J. L., J. C. García, and J. A. Ortea. 1988. A New Species Of The Genus Hermaea Gastropoda Opisthobranchia Sacoglossa And Redescription Of Two Rare Sacoglossans Of The European Malacofauna. Iberus 8 (2). 1988. 215-224.
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Furfaro, G., F. Vitale, C. Licchelli, and P. Mariottini. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12: 171.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Marín, A., and J. Ros. 1987. Catálogo preliminar de los gasterópodos marinos del sudeste español. Iberus 7 (1): 137-145.
  Marín, A., and J. Ros. 1988. Los Sacoglossos (Mollusca, Opisthobranchia) del sudeste Ibérico; Catálogo de las especies y presencia de cloroplastos algales en las mismas. Iberus. 8: 25–49.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Menéndez, J. L., and J. Oliveros. 2004. Hermaea paucicirra accessed through: AsturNatura on 2015-02-05. (http://www.asturnatura.com/especie/hermaea-paucicirra.html).
  Moro, L., O. Ocaña, J. J. Bacallado, J. Martín, and J. Ortea. 2017. Nota sobre tres babosas marinas (Nudibranchia y Sacoglossa) colectadas en las costas atlánticas de África (Cabo Espartel, Agadir y Dakhla), con un listado de especies acompañantes. Vieraea 45: 205-214.
  Ortea, J. 1977b. Contribución a la actualización de la fauna de Opistobranquios ibéricos; Sacoglosos. Boletín de la estación Central de Ecología 6 (11): 75-91.
  Ortea, J. 1977a. Moluscos marinos gasterópodos y bivalvos del litoral asturiano entre Ribadesella y Ribadeo, con especial atención a la subclase de los opistobranquios. Tesis Doctoral.
  Ortea, J., M. C. L. Moro, and J. J. Bacallado. 2003. Resultados Científicos del proyecto “Macaronesia 2000” Chinijo-2002: Moluscos Opistobranquios. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 14 (3-4): 165-180.
  Pruvot-Fol, A. 1953. Etude de quelques Opisthobranches de la côte Atlantique du Maroc et du Senegal. Travaux de l’Institut Scientifique Chérifien 5: 1-105.
  Rudman W.B. et al. 1998. Hermaea paucicirra accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. (http://seaslugforum.net/showall/hermpauc).
  Salvat, F. 1968. Hermaea paucicirra Pruvot-Fol, 1953 Mollusque Gastropode Sacoglossa. Bull Mus Nat Hist Natur Paris 40(2):358-365.
  Sánchez Tocino, L. 2001. Hermaea paucicirra accessed through: Opistobranquios de la Costa de Granada on 2014-12-14. (http://www.ugr.es/~lstocino/hermaea_pucicirra.htm).
  Sánchez Tocino, L., A. Ocaña, and F. J. García. 2000. Contribución al conocimiento de los moluscos opistobranquios de la costa de Granada (sureste de la Península Ibérica). Iberus 18(1):1-14.
  Sánchez-Tocino, L. 2018. El Litoral de Granada - Opistobranquios. El Litoral de Granada. (https://litoraldegranada.ugr.es/el-litoral/el-litoral-sumergido/fauna/moluscos/gasteropodos/opistobranquios/).
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Trainito, E., and M. Doneddu. 2014. Nudibranchi del Mediterraneo, 2nd. ed. Il Castello.
  Urgorri, V., and C. Besteiro. 1983. Inventario de los moluscos Opistobranquios de Galicia. Investigación Pesquera 47 (1): 3-28.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Hermaea paucicirra" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 24/10/2012. Accedit: 02/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/o49AF)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.