Heliacus fallaciosus

Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872)

Heliacus fallaciosus @ Eivissa, Spain May, 2022 per Joan Pereyra

Sinònims

 • Solarium fallaciosum Tiberi, 1872
 • Ammonicerina mutabilis O. G. Costa, 1861
 • Heliacus (Grandeliacus) fallaciosus (Tiberi, 1872)
 • Heliacus subvariegatus (d’Orbigny, 1852)
 • Solarium spencerii Allen, 1856
 • Solarium stramineum (Gmelin, 1791) sensu Philippi, 1836
 • Solarium stramineum var. mediterranea Philippi, 1853

Descripció
Conquilla disciforme, de color marró groguenc i amb forma de llentia, d’uns 15 a 20 mm. de diàmetre màxim. Superfície de la conquilla amb 3 cordons granulosos disposats en espiral, amb estries de creixement. Amb melic molt profund i destacat a la part posterior. Estoma arrodonit. La forma fòssil es coneix com a Solarium obtusum, però no hi ha diferències morfològiques amb la forma actual.

Biologia
S’alimenta de cnidaris, dels quals es considera ectoparàsit. Es considera rar.

Etimologia

 • Heliacus, forma llatinitzada del Grec hēliakos, “del Sol”.
 • Fallaciosus, del Latin “fallacia”, “engany, truc, artifici” i la terminació “-osus” que significa “relacionat amb, que té a veure amb”.

Distribució
Es troba en fons sorrencs o pedregosos circalitorals de l’Atlàntic i el Mediterrani.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Heliacus fallaciosus
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

[abundanci medocc=0 medori=0 oceatl=0]

Altres fotos

Bibliografia

  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Tiberi, N. 1872. Generi e specie della Fam. Solariidae, viventi nel Mediterraneo e fossili nel terreno pliocenico italiano. Bullettino Malacologico Italiano. 5: 31–48.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Heliacus fallaciosus" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 23/05/2022. Accedit: 01/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/GEMgE)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.