Lobiger serradifalci

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)

Lobiger serradifalci per Enric Madrenas

Sinònims

 • Bullea serradifalci Calcara, 1840 (original)
 • Lobiger philippii Krohn, 1847

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Lobiger. Del Llatí “lobus”, lòbul + “gero”/ “gerere”, portar.
 • Serradifalci. Possiblement relacionat amb Serradifalco, un municipi italià, dins de la província de Caltanissetta, a Sicília (Itàlia).

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Lobiger serradifalci
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Lobiger serradifalci basada en els nostres propis registres.

Altres fotos


Bibliografia

  Altaba, C. R., and A. Traveset. 1985. Noves localitzations d’opistobranquis als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Historia Natural 52 (secció Zoología 6): 83-86.
  Altaba, C. R., and A. Travesset. 1985. La malacologia als Paisos Catalans. Butlletí de la Institució d’Història Natural, 50: 155-171.
  Ballesteros, M. 2007. Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira. 2: 163–188.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2016. Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira. 6: 1–28.
  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Bielecki, S., G. Cavignaux, J. M. Crouzet, and S. Grall. 2011. Des limaces de rêve.
  Calcara, P. 1840. Monografie dei generi Clausilia e Bulimo coll’aggiunta di alcune nuove specie di conchiglie siciliane esistenti nella collezione della Sig. Teresa Gargotta in Salinas. Palermo. Muratori 54 p:
  Cavas, L., K. Yurdakoc, and M. B. Yokeş. 2005. Antioxidant status of Lobiger serradifalci and Oxynoe olivacea (Opisthobranchia, Mollusca). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 314: 227–235.
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Furfaro, G., F. Vitale, C. Licchelli, and P. Mariottini. 2020. Two Seas for One Great Diversity: Checklist of the Marine Heterobranchia (Mollusca; Gastropoda) from the Salento Peninsula (South-East Italy). Diversity. 12: 171.
  Gonor, J. J. 1961. Observations on the biology of Lobiger serradifalci, shelled sacoglossan opisthobranch from the Mediterranean. Vie et Milieu, 12(3): 381-403.
  Hidalgo, J. C. 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoología (Madrid) 30: 752 pp.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Mazzarelli, G. 1892. Ricerche anatomiche sul Lobiger Serradifalci Calcara. Boll Soc Nat Napoli, ser. 1, 6: 98-101.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Moro, L., J. L. Martín Esquivel, M. J. Garrido Sanahuja, and I. Izquierdo Zamora. 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
  Ortea, J., and L. Moro. 2019. Las babosas marinas de las islas de Cabo Verde en el tiempo: Cronología de su descubrimiento. Avicennia. 25: 1–36.
  Ozturk, B., A. Dogan, B. Bitlis-Bakir, and A. Salman. 2014. Marine Molluscs of the Turkish Coasts: An Updated Checklist. Tübitak, Turkish Journal of Zoology 38.
  Prkić, J., A. Petani, Ð. Iglić, and L. Lanča. 2018. Stražnjoškržnjaci Jadranskoga Mora: Slikovni Atlas i Popis Hrvatskih Vrsta / Opisthobranchs of the Adriatic Sea: Photographic Atlas and List of Croatian Species. Ronilaćki Klub Sveti Roko, Bibinje.
  Riedl, R. 1983. Fauna und Flora der Mittelmeeres, ein systematischer Meeresfuhrer fur Biologen und Naturfreunde, 836 pp. Paul Parey, Hamburg & Berlin.
  Rudman W.B. et al. 1998. Lobiger serradifalci accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. (http://seaslugforum.net/showall/lobiserr).
  Stamm, R. A. 1968. On the repulsion of predators through Lobiger serradifalci (Calcara), 1840, and Oxynoe olivacea Rafinesque, 1819 (Gastropoda, Opisthobranchia). Revue suisse de zoologie; annales de la Societe zoologique suisse et du Museum d’histoire naturelle de Geneve. 75: 661–5.
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Thibaut, T., and A. Meinesz. 2000. Are the Mediterranean ascoglossan molluscs Oxynoe olivacea and Lobiger serradifalci suitable agents for a biological control against the invading tropical alga Caulerpa taxifolia? C.R. Acad. Sci. Paris, Life Sciences 323(2000):477-488.
  Trainito, E., and M. Doneddu. 2014. Nudibranchi del Mediterraneo, 2nd. ed. Il Castello.
  Trainito, E., and S. Trainito. 2003. Mediterranean harlequins : a field guide to Mediterranean sea slugs. Taphros, Olbia (SS), Italia.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Lobiger serradifalci" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 13/08/2014. Accedit: 01/06/2023. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/VUxnS)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.