Clio cuspidata

Clio cuspidata (Bosc, 1802)

Clio cuspidata amb hidroïds per Cheryl Clarke UAF-CMarZ
reproduït amb autorització de (www.cmarz.org)

Taxonomia

 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Pteropoda  

 

Suborder

Euthecosomata  

 

Superfamily

Cavolinioidea  

 

Family

Cliidae  

 

Genus

Clio  

 

Species

Clio cuspidata  (Bosc, 1801)

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 139032).
Sinònims

 • Cleodora lessonii Rang & de Férussac, 1830
 • Clio (Bellardiclio) cuspidata (Bosc, 1802)
 • Clio quadrispinosa Lesson, 1831
 • Euclio cuspidata (Bosc, 1802)
 • Hyalaea cuspidata Bosc, 1802 (original)
 • Hyalaea tricuspidata Bowdich, 1820

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Clio. Del grec “kleios”, glòria, també una nimfa marina.
 • Cuspidata. Del Llatí “cuspidāta”, significa “amb agulló rígid”.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Clio cuspidata
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ☆☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ☆☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Clio cuspidata basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

  No tenim (més) fotos de Clio cuspidata


Bibliografia

  Ballesteros, M., E. Madrenas, and M. Pontes. 2023. OPK - Opistobranquis. (https://opistobranquis.info/).
  Bosc d’Antic, L. A. G. 1802. Histoire naturelle des coquilles, contenant leur description, les moeurs des animaux qui les habitent et leurs usages. Deterville, Paris vol. 1, 343 p.; vol. 2, 330 p.; vol. 3, 292 p.; vol. 4, 280 p.; vol. 5, 255 p., 1 table, 44 plates.:
  Cervera, J. L., G. Calado, C. Gavaia, M. A. E. Malaquías, J. Templado, M. Ballesteros, J. C. García-Gómez, and C. Megina. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  García-Gómez, J. C., J. L. Cervera, F. J. García, J. A. Ortea, S. F. García-Martin, A. Medina, and L. P. Burnay. 1991. Resultados de la campaña internacional de biología marina “Algarve 88”: moluscos opistobranquios. Bollettino Malacologico 27 (5-9): 125-138.
  Giribet, G., and A. Peñas. 1997. Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la Península Ibérica). Iberus 15 (1): 41-93.
  Hidalgo, J. C. 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoología (Madrid) 30: 752 pp.
  Long, S. J. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  McDonald, G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. (http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz).
  Mifsud, C., and C. Cachia. 2011. New additions and corrections, with annotations, to the check-list of the marine mollusca of the Maltese islands. Triton 23: 10-18.
  Moro, L., J. L. Martín Esquivel, M. J. Garrido Sanahuja, and I. Izquierdo Zamora. 2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
  Peñas, A., E. Rolán, A. Luque, J. Templado, F. Rubio, D. Moreno, and A. Sierra. 2006. Moluscos marinos de la zona de la isla de Alborán. Iberus, supplement 6.
  Prkić, J., A. Petani, Ð. Iglić, and L. Lanča. 2018. Stražnjoškržnjaci Jadranskoga Mora: Slikovni Atlas i Popis Hrvatskih Vrsta / Opisthobranchs of the Adriatic Sea: Photographic Atlas and List of Croatian Species. Ronilaćki Klub Sveti Roko, Bibinje.
  Rampal, J. 1965. Variations morphologiques au cours de la croissance d’Euclio cuspidata (Bosc) (ptéropode thécosome). Bull. Inst. Océanogr. Monaco, 65(1360): 112, 7 figs.
  Templado, J., and R. Villanueva. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Toll, L., and M. Ballesteros. 2017. “Opistobranquios” (Mollusca: Gastropoda) de la colección malacológica Lluís Dantart. Spira 6 (2017): 171–184.
  van der Spoel, T. S. 1978. Clio bartletti n sp , a fossil new to science closely related to Clio cuspidata (Gastropoda, Thecosomata). Bulletin Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam, 6(15): 109113, 1 tab., 10 figs.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. (http://www.marinespecies.org).

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Clio cuspidata" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 13/03/2013. Accedit: 27/02/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=7138)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.