Ringicula conformis

Ringicula conformis Monterosato 1877

Ringicula conformis @ Croatia per Pero Ugarković

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Ringipleura  

 

Superorder

Ringiculimorpha  

 

Superfamily

Ringiculoidea  

 

Family

Ringiculidae  

 

Genus

Ringicula  

 

Species

Ringicula conformis  Monterosato, 1877

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 156379).
Sinònims

 • Ringicula barashi Di Geronimo, 1975
 • Ringicula moritzi de Folin, 1870
 • Ringicula someri de Folin, 1867

Descripció

Biologia

Etimologia

 • Ringicula. Del Llatí “ringor, ringi”, que mostra les dents.
 • Conformis. Del Llatí “conformis”, similar, semblant.

Distribució

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Ringicula conformis
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental:0 out of 5 stars
  Mediterrània oriental:0 out of 5 stars
  Oceà Atlàntic:0 out of 5 stars
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Ringicula conformis basada en els nostres propis registres.

Altres fotos

Bibliografia

  Aartsen, J. J. v., Menkhorst, H. P. M. G., & Gittenberger, E. (1984). The marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Supplement 2: 1-135.
  Altimira, C. (1977). Moluscos testáceos recolectados en el litoral de la parte norte de la provincia de Gerona (Mediterráneo occidental español) 2a parte. Investigación Pesquera 41 (3): 569-573.
  Ballesteros, M. (2007). Lista actualizada de los opistobranquios (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia) de las costas catalanas. Spira, 2(3), 163–188.
  Ballesteros, M., Madrenas, E., & Pontes, M. (2016). Actualización del catálogo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira 6(2016): 1-28.
  Ballesteros, M., Madrenas, E., & Pontes, M. (2021). OPK - Opistobranquis [Reference]. https://opistobranquis.info/
  Capdevila, M., & Folch, J. (2009). Fauna malacològica del Parc Subaquàtic de Tarragona (el Tarragonès, Catalunya, Espanya). SPIRA Vol. 3 Núms. 1-2 Pàg. 33-51.
  Cervera, J. L., Calado, G., Gavaia, C., Malaquías, M. A. E., Templado, J., Ballesteros, M., García-Gómez, J. C., & Megina, C. (2004). An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Crocetta, F., Zibrowius, H., Bitar, G., Templado, J., & Oliveiro, M. (2013). Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea - I: the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Lebanon. Mediterranean Marine Science, Vol 14, No.2.
  Crocetta, F., Bitar, G., Zibrowius, H., & Oliverio, M. (2020). Increase in knowledge of the marine gastropod fauna of Lebanon since the 19th century. Bulletin of Marine Science, 96(1), 1–22. https://doi.org/10.5343/bms.2019.0012
  De Folin, L., & Périer, L. (1867). Les Fonds de la Mer. Savy, Paris.
  Di Geronimo, I. (1974). Una nuova specie di Ringicula del Mediterraneo orientale. Conchiglie 10(11-12): 209-214. http://www.societaitalianadimalacologia.it/Conchiglie65_78/Volume10/DiGeronimo.Ringicula.barashi.pdf
  Flanders Marine Institute. (2018). Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas. Maritime Boundaries Geodatabase. http://www.marineregions.org/
  García-Gómez, J. C., Cervera, J. L., García, F. J., Ortea, J. A., García-Martin, S. F., Medina, A., & Burnay, L. P. (1991). Resultados de la campaña internacional de biología marina “Algarve 88”: moluscos opistobranquios. Bollettino Malacologico 27 (5-9): 125-138.
  Hidalgo, J. C. (1917). Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. Trabajos Del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoología (Madrid) 30: 752 Pp.
  Long, S. J. (2006). Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Malaquias, M. A. E., Martínez, E., & Abreu, A. D. (2002). Cephalaspidea sensu lato (Mollusca: Opisthobranchia) of the Madeira Archipelago and Selvagens Islands, northeast Atlantic, Portugal. American Malacological Bulletin, 17(1–2), 65–83. ://WOS:000181210300007
  McDonald, G. (2009). Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz
  Monterosato, T. A. di. (1877). Note sur quelques coquilles provenant des côtes d’Algérie. Journal de Conchyliologie, 25(1): 24-49, 2 pls.
  Moro, L., Bacallado, J. J., & Ortea, J. A. (2010). Babosas marinas de las islas Canarias. Actas VI Semana Científica Telesforo Bravo, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1168.2009
  Moro, L., Martín Esquivel, J. L., Garrido Sanahuja, M. J., & Izquierdo Zamora, I. (2003). Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
  Oliver, J. D., Templado, J., & Kersting, D. K. (2012). Gasterópodos marinos de las islas Columbretes (Mediterráneo occidental). Iberus, 30 (2).
  Ozturk, B., Dogan, A., Bitlis-Bakir, B., & Salman, A. (2014). Marine Molluscs of the Turkish Coasts: An Updated Checklist. Tübitak, Turkish Journal of Zoology 38. https://doi.org/10.3906/zoo-1405-78
  Prkić, J., Petani, A., Iglić, Ð., & Lanča, L. (2018). Stražnjoškržnjaci Jadranskoga Mora: Slikovni Atlas i Popis Hrvatskih Vrsta / Opisthobranchs of the Adriatic Sea: Photographic Atlas and List of Croatian Species. Ronilaćki Klub Sveti Roko. https://opistobranquis.info/en/recursos/llibres-recomanats/opisthobranchs-of-the-adriatic-sea/
  Pruvot-Fol, A. (1954). Mollusques opisthobranches. Faune de France, 58. Paul Lechevalier, Paris.
  Rudman W.B. et al. (1998, 2010). Ringicula conformis accessed through: Sea Slug Forum on 2014-12-14. http://seaslugforum.net/showall/ringconf
  Templado, J., & Villanueva, R. (2010). Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Toll, L., & Ballesteros, M. (2017). “Opistobranquios” (Mollusca: Gastropoda) de la colección malacológica Lluís Dantart. Spira 6 (2017): 171–184.
  WoRMS Editorial Board. (2021). World Register of Marine Species [Taxonomic Database]. WoRMS. http://www.marinespecies.org

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2021) "Ringicula conformis" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 29/11/2015. Accedit: 19/09/2021. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/J7miv)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.