Elysia gordanae

Elysia gordanae (Thompson & Jaklin, 1988)

Elysia gordanae per Enric Madrenas

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Superorder

Sacoglossa  

 

Superfamily

Plakobranchoidea  

 

Family

Plakobranchidae  

 

Genus

Elysia  

 

Species

Elysia margaritae   Fez, 1962

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 182791).
Nota taxonómica: Ortea et al. (2017) indiquen que Thompson & Jaklin (1988) van sinonimitzar erròniament E. margaritae amb E. timida. És qüestionable la sinonímia proposada per Ortea et al. entre E. gordanae i E. margaritae a causa de que tenen mides molt diferents: E. margaritae es va descriure sobre la base de poques mostres de 33-44 mm de llarg, mentre que E. gordanae és molt més petita i usualment la seva grandària és menor a 10 mm. D’altra banda, hi ha un altre taxó, Elysia Hetta Perrone, 1990, que està estretament relacionat amb E. gordanae i actualment acceptat com a vàlida per WoRMS. És molt probable que la descripció de E.hetta es basés en juvenils d’E gordanae, de manera que podria ser un sinònim menor d’aquesta espècie. (Text basat en Jakov Prkić, com.pers.)

Descripció
Els exemplars d’aquesta espècie poden arribar a mesurar 30 mm de longitud. La coloració general és verdosa però no és homogènia i, generalment, hi ha nombroses puntuacions i granulacions de color blanc i rosat que aclareixen el cos. A banda i banda del cap hi ha zones pigmentades de blau iridescent molt tènue. Els rinòfors són estrets, estan enrotllats i són relativament curts; la seva coloració és també verdosa però estan esquitxats de taques blanques. Els ulls són molt visibles just darrere de la base dels rinòfors. Els parápodos estan poc desenvolupats i solen obrir-se de forma angulosa en el seu terç anterior. La vora dels parápodos està engrossit i ribetejat d’un verd més fosc i té petites protuberàncies de color blanquinós. Els vasos dorsals són molt poc aparents.

Biologia
Aquesta espècie sol viure entre algues verdes des de la zona intermareal fins a uns 30 m de profunditat. Aquesta espècie s’ha trobat cap a les algues Bryopsis i Derbesia i s’ha indicat que s’alimenta de l’alga clorofícea Cladophora on és capaç de retenir els seus cloroplasts en el seu cos, amb una taxa de renovació alta (Marín & Ros, 1988). La posta és un cordó gruixut de color blanquinós enrotllat en una espiral ondulosa (Gofas, Moreno & Salas, 2011).

Etimologia

 • Elysia és un nom que prové del llatí Elyseum: elisi, una “mena de paradís” on, segons les creències del paganisme, havien d’anar les ànimes dels qui, en morir, mereixien aquest premi”. Frieder Sauer comenta que Elysia significa celestial.
 • Gordanae. En honor de Gordana Jaklin (19??-) probablement relacionada amb un dels autors.

Distribució
A més de la localitat tipus a la costa d’Eslovènia, l’espècie s’ha citat només a la Península Ibèrica (costes andaluses, valencianes i catalanes), Canàries, Açores (Cervera et al. 2004) i Balears (illa de Menorca). A Catalunya s’ha observat a Es Caials, L’Escala i les Illes Medes.

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Elysia gordanae
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Referències per l´espècie: Elysia gordanae

  Andalucía (Atl.): Cervera and López-González (1996). Andalucía (Med.): García Raso et al. (1992). Canarias: Ortea et al. (1998, 2001, 2003, all as E. margaritae), Moro et al. (2003, as E. margaritae), Wirtz and Debelius (2003, as E. margaritae). Azores: Wirtz and Debelius (2003, as E. margaritae).

  Fonts: Cervera et al., 2004, Ballesteros, 2007 & 2016, McDonald, 2006 i altres fonts.

Abundància

  Mediterrània occidental:
  Mediterrània oriental:
  Oceà Atlàntic:

Altres fotos

Bibliografia

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, Manuel, Enric Madrenas, Miquel Pontes (2012-2018) "Elysia gordanae" in OPK-Opistobranquis, Published: 14/05/2012, Accessed: 16/11/2018 at (https://opistobranquis.info/ca/IiP74)

Per poder copiar aquesta cita o fragments de text cal que sigueu un usuari registrat.