Cuthona sp2

Dades:
Relativament freqüent en les fulles de Posidonia oceanica. Semblant a Cuthona genovae però amb certs trets aparentment diferents.

Altres fotos