Philine iris

Philine iris Tringali, 2001

Philine iris @ Granada, Spain per Luis Sánchez-Tocino

Taxonomia
 

Superdomain

Biota  

 

Kingdom

Animalia  

 

Phylum

Mollusca  

 

Class

Gastropoda  

 

Subclass

Heterobranchia  

 

Infraclass

Euthyneura  

 

Subterclass

Tectipleura  

 

Order

Cephalaspidea  

 

Superfamily

Philinoidea  

 

Family

Philinidae  

 

Subfamily

Philininae  

 

Genus

Philine  

 

Species

Philine iris  Tringali, 2001

 
 Classificació segons Bouchet et al. (2017)
Font taxonòmica: World Register of Marine Species (AphiaID: 181200).
Nota taxonòmica: Philine iris va ser descrita per Tringali (2001) al nord del Marroc, en base únicament a la conquilla, ja que no va trobar exemplars vius. Aquesta descripció incompleta ha fet que troballes posteriors s’hagin citat incorrectament amb altres noms. Apareix il·lustrada per primera vegada en el treball de Moreno i Templado (1998) sobre el sud-est espanyol, però va ser citada com a Philine sp. causa de la incertesa que presentava la seva identificació, fins que Ortea et al. (2003) la van identificar com a P. iris.

Descripció
Aquesta espècie té el cos allargat i de mida petita (de fins a 5 mm de longitud). En la seva part posterior es distingeixen la fina closca interna i les vísceres internes, visibles per transparència, ja que la conquilla està molt poc calcificada. L’animal és d’un color ataronjat uniforme característic, sense taques ni punts. L’escut cefàlic ocupa prop de la meitat anterior del cos. El peu disposa d’unes extensions laterals o paràpodes que no arriben a cobrir ni l’escut cefàlic ni la part posterior del cos, que queden exposats. La part posterior del peu és estreta i arrodonida, situada entre els dos lòbuls posteriors, que s’aprecien quan l’animal està en moviment. La conquilla interna és de forma globosa, posseeix poques voltes i té l’obertura de grans dimensions. Té petits orificis o marques que formen línies simples al principi de l’espira, convertint-se en files de cadenes a manera de línies de creixement.

Biologia
Les espècies del gènere Philine habiten en fons de sorra o fang propers a roques i s’alimenten generalment de foraminífers i altres petits invertebrats (Ohnheiser & Malaquias 2013).

Etimologia

 • Philine. Derivat de la paraula grega “philainoi”, nom de dos germans cartaginesos que van lluitar per la seva pàtria i van rebre honors de Déus.
 • Iris. El nom de la localitat tipus (Cala Iris, Torres de Alcalá, Marroc) ha inspirat el nom específic.

Distribució
Aquesta espècie ha estat citada a Grècia (Manousis et al, 2012), Malta (Cachia et al. 2004), Itàlia (Romani & Bartolini, 2014), França (Tringali, 2001), el Marroc (Tringali, 2001) i Espanya, on ha estat trobada a les costes de Tarragona (Capdevila & Folch, 2009), Múrcia, Almeria i Granada (Moreno & Templado, 1998), Màlaga (Perna, 2013), a l’illa d’Alborán (Peñas et al. 2006), Ceuta (Moreno & Templado, 1998), Cadis (Pérez-García & Cervera, 2019) i Lanzarote, Illes Canàries (Ortea et al. 2003).

Cites georeferenciades conegudes de l´espècie: Philine iris
Fonts:
: OBIS
: GROC 2010-2011
: Enric Madrenas
: João Pedro Silva
: Bernard Picton
: GBIF.ORG
: OPK
: VIMAR
: Manuel Ballesteros.
: M@re Nostrum
: Altres fonts
: Marine Regions

Abundància

  Mediterrània occidental: ★☆☆☆☆
  Mediterrània oriental: ☆☆☆☆☆
  Oceà Atlàntic: ★☆☆☆☆
Mes

Aquesta gràfica mostra la probabilitat d´observació mensual de Philine iris basada en els nostres propis registres.

Vídeos

 

Altres fotos

Bibliografia

  Ballesteros M, Madrenas E, Pontes M. 2024. OPK - Opistobranquis. Available from https://opistobranquis.info/.
  Cachia C, Mifsud C, Sammut PM. 2004. The classes Caudofoveata, Solenogastres, Bivalvia, Scaphopoda & Cephalopoda. Backhuys Publishers, Leiden (The Marine Mollusca of the Maltese Islands). 270 p.
  Capdevila M, Folch J. 2009. Fauna malacològica del Parc Subaquàtic de Tarragona (el Tarragonès, Catalunya, Espanya). SPIRA Vol. 3 Núms. 1-2 Pàg. 33-51.
  Cervera JL, Calado G, Gavaia C, et al. 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelagos). Boletín Instituto Español de Oceanografía, 20 (1-4): 1-111. L.
  Crocetta F, Tringali LP. 2017. Remarks on Philine striatula Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms., with a survey on Philinidae J.E. Gray, 1850 (1815) sensu lato (Gastropoda: Cephalaspidea) recently ascribed to the Mediterranean fauna. Mar.Biodiv. https://doi.org/10.1007/s12526-017-0652-0.
  Long SJ. 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000. Bayside Books & Press, Tustin, CA, U.S.A. 672p.
  Manousis T, Mpardakis G, Zamora-Silva A, et al. 2012. New findings of gastropods in the Hellenic seas with emphasis on their origin and distribution status. Journal of Biological Research—Thessaloniki, 18: 249–264.
  McDonald G. 2009. Bibliographia Nudibranchia. 2nd Online Edition, Annotated. 1072 pp  Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz. Available from http://escholarship.org/uc/item/8115h0wz.
  Moreno D, Templado J. 1998. Nuevas aportaciones al conocimiento de los opistobranquios del sureste español. II. Iberus 16 (2): 39-58.
  Ortea J, L. Moro MC, Bacallado JJ. 2003. Resultados Científicos del proyecto “Macaronesia 2000” Chinijo-2002: Moluscos Opistobranquios. Revista de la Academia Canaria de Ciencias 14 (3-4): 165-180.
  Peñas A, Rolán E, Luque A, et al. 2006. Moluscos marinos de la zona de la isla de Alborán. Iberus, supplement 6.
  Pérez-García P, Cervera JL. 2019. Primera cita del cefalaspídeo Philine iris Tringali, 2001 (Gastropoda: Heterobranchia) para las costas gaditanas. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 13: 1-4.
  Perna E. 2013. La collezione Perna Atlanto mediterranea. I Quaderni di Malachia, Gastropoda. Associazione Naturalistica Malachia 7: 1-271.
  Romani L, Bartolini S. 2014. Prima segnalazione di Philine iris Tringali, 2001 (Opisthobranchia, Philinidae) per le acque italiane. Bollettino Malacologico. 50: 140-141.
  Sánchez-Tocino L. 2018. El Litoral de Granada - Opistobranquios. El Litoral de Granada. Available from https://litoraldegranada.ugr.es/el-litoral/el-litoral-sumergido/fauna/moluscos/gasteropodos/opistobranquios/.
  Templado J, Villanueva R. 2010. Checklist of Phylum Mollusca. pp. 148-198 In Coll, M., et al., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. PLoS ONE 5(8):36pp.
  Tringali LP. 2001. Marine malacological records (Gastropoda, Prosobranchia, Heterobranchia, Opisthobranchia and Pulmonata) from Torres de Alcalá, Mediterranean Morocco, with the description of a new philinid species. Bollettino Malacologico 37(9-12): 207-222.
  WoRMS Editorial Board. 2023. World Register of Marine Species. WoRMS. Available from http://www.marinespecies.org.

  Bibliografia basada en els treballs de Steve Long, 2006. Bibliography of Opisthobranchia 1554-2000 i Gary McDonald, 2009. Bibliographia Nudibranchia, amb actualitzacions posteriors procedents d´altres fonts.

Més informació

Citeu aquest article com:

Ballesteros, M., Madrenas, E. & Pontes, M. (2023) "Philine iris" a OPK-Opistobranquis. Publicat: 26/01/2018. Accedit: 28/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=24685)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.